Іспанія у сучасному світі: цивілізаційно-культурний вимір

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Маєвська О. Т.Іні51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Іні51Мдоцент Маєвська О. Т.

Опис курсу

Даний курс пропонується для широкого загалу слухачів, які цікавляться сучасним світом, загалом, і його іспанським (іспаномовним) виміром, зокрема. Метою курсу є ознайомлення із соціо-культурним розвитком сучасної Іспанії, що є активним гравцем на цивілізаційному просторі Заходу, зокрема у межах так званого «іспанського глобалізму». Головну увагу курсу зосереджено на Іспанії як виробникові культурного надбання людства – література, музика, живопис, кінематограф тощо. Також буде окреслено актуальні точки взаємодії між Іспанією й Україною.

 У підсумку вивчення курсу студент повинен знати: поняття «іспанізм», основні поняття і творців сучасної іспанської культури; образи та постаті художньої літератури Іспанії, що вплинули на культуру інших країн; особливості музичного мистецтва й останні музичні тенденції; головні постаті сучасного живопису, кінематографу, зокрема популярних в Україні.

У підсумку вивчення курсу студент повинен вміти: вирізняти головні напрямні соціо-культурного розвитку сучасного Заходу і, зокрема, «іспанського (іспаномовного)світу»; виокремлювати специфічні особливості культури різних регіонів і різних стилів; визначати відмінності та подібності у тематиці й проблематиці авторів різних регіонів Латинської Америки; застосовувати набуті навички у навчанні та повсякденному житті.

Рекомендована література

 1. Качуровський І. Генерика й архітектоніка. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», С. 121–129.
 2. Пронкевич О. В. “Дон Кіхот”: роман – міф –товар. К.: НаУКМА; Аграр Медіа Груп, 2012. – 197 с.
 3. Рюкуа А. Средневековая Испания. – Москва, 2006.
 4. Тертерян И. А. Современный испанский роман. Москва : Художественная литература, 1989. – 366 с.
 5. Циркин Ю. Древняя Испания. – Москва, 2000.
 6. Сurso de literatura: española lengua extranjera. Madrid: EDELSA, 2006. – 174 p.
 7. Чума Б. Динаміка національної ідентичності сучасної Іспанії та її відображення в іспанській історіографії // Наукові записки. Серія “Культурологія” (Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23–24 квітня, Острог–2010). – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька Академія”, 2010. Вип. 5. – С. 78–90.
 8. Чума Б. Іспанська “війна за історію”: політика, історіогафія та шкільна освіта // Україна модерна. Число 19: Як (не) писати підручники з історії. – Київ: Критика, 2012. – С. 63–88HinterhauserH.Los “episodios nacionales” de Benito Pérez Galdós. Madrid: Gredos, 1963.
 9. Historia Hiszpanii. – Kraków, 1997.
 10. Manual de Literatura Española en 15 tomos. – Pamplona, Cénit, Ediciones. S.L., 2001.
 11. http://iglesia.org.ve/dominicos/temas/tema6/temahtm
 12. http://www.po.org.ar/edm/edm19/amricaen.htm
 13. http://biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/vencidos/

http://www.wordtheque.com/owa-wt/wordtheque_dba.w6_start.doc?code=25820&lang=ES

Силабус:

Завантажити силабус