Лінгвопоетичний аналіз художнього тексту (іспанська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Євдокимова  І. А.Іні31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Іні31Євдокимова  І. А.

Опис курсу

Мета вивчення дисципліни: ознайомити студентів з основними положеннями лінгвопоетики тексту, розкрити прагматичну функцію лінгвальної та нелінгвальної одиниці тексту, пояснити особливості функціонування мовних одиниць у художніх творах.

Завдання дисципліни:

  • сформувати знання про текст і вміння працювати з текстом;
  • навчитися розуміти текст як процес, а не тільки «продукт»;
  • навчитися застосовувати емпіричний підхіддо вивчення художнього тексту;
  • формувати навички тлумачення змісту інформації;
  • формувати комунікативну компетенцію;
  • ознайомити студентів з літературними традиціями Іспанії;
  • показати національно-культурну специфіку лексичного складу іспанської мови;
  • ознайомити з можливими способами розвитку лексичного складу іспанської мови, її соціальним та територіальним поділом.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: основи лінгвопоетичного та лінгвостилістичного аналізів художніх текстів, основні засоби виразності мови, парадигматичні взаємозв’язки лексики (синонімія, антонімія, лексико-семантичні поля); шляхи збагачення іспанської лексики (словотворення, зміна лексичного значення, утворення фразеологічних одиниць).

 

Рекомендована література

1. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології / М.Ф. Алефіренко. – Харків : Вища школа, 1987. – 125 с.
2. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. М. Науменко. – Вінниця: Нова книга. – 2005. – 416 с.
3. Fernandez Retamar R. Idea De La Estilistica: Sobre La Escuela Lingüistica Española / R. Fernandez Retamar. – Madrid: Biblioteca Nueva, 2003. -192 p.
4. Quilis A. El comentario fonológico y fonético de textos/ A. Quilis. – Madrid: Arco/Libros, 1985. – 254 p.
5. Vucheva E. Estilística del español actual : teoría y práctica del estilo / E. Vucheva. – Valencia : Tirant Humanidades, 2014. – 334 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму