Історія світової літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Кравець Я. І.Інм21, Інп21, Інп22, Інп23, Інп24, Інп25
332доцент Кушнір І. Б.Іна21, Іна22, Іна23, Іна24, Іна25, Інф21, Іні21
432доцент Бандровська О. Т.Іна21, Іна22, Іна23
432доцент Кушнір І. Б.Іна24, Іна25
432доцент Поліщук Н. Ю.Інм21, Інп21, Інп22, Інн21, Інф21, Іні21
432доцент Сенчук І. А.Інп23, Інп24, Інп25

Опис курсу

Даний курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для розуміння своєрідності світового літературного процесу від ХVIII століття до 50-х рр. ХІХ століття, його основних характеристик, закономірностей та художніх новацій. Курс поєднує контекстуальні, історико-літературні та літературно-критичні аспекти вивчення художньої літератури, надає чітке уявлення про провідні літературні напрями та течії, жанрову систему та жанрові модифікації в прозовій літературі, поезії та драмі.
Курс зорієнтований на вивчення найвпливовіших художніх феноменів у літературах Західної Європи і США, які мали вплив як на загальний розвиток світової літератури, так і на становлення національних та регіональних літератур.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ ст. : навчальний посібник / Давиденко Г. Й., Чайка О. М. – К. : Центр учбової літератури, 2007.
 2. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII ст. : навчальний посібник / Давиденко Г. Й., Величко М. О. – К. : Центр учбової літератури, 2007.
 3. Літературознавчий словник-довідник. – К., 2006.
 4. Наливайко Д. С., Шахова К. О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму : підручник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. – 416 c.
 5. Павличко С. Зарубіжна література. Дослідження та критичні статті / Павличко С. – К., 2001.

 

Додаткова література:

 1. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник : [у 2 т.] / [за ред. Н. Михальської та Б. Щавурського]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005.
 2. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980.
 3. История всемирной литературы в 9-ти томах. – М., 1988. Том 1-8.
 4. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / [pед. Волков А. та ін.]. – Чернівці, 2001.
 5. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили / Наливайко Д. – К. : Мистецтво, 1981.

 

Художні тексти:

 1. Дефо Д. Робінзон Крузо.
 2. Свіфт Дж. Мандри Гулівера.
 3. Філдінґ Г. Історія Тома Джонса, знайди.
 4. Стерн Л. Життя та думки Трістрама Шенді, джентльмена.
 5. Вольтер. Кандід.
 6. Дідро Д. Черниця.
 7. Руссо Ж.-Ж. Нова Елоїза.
 8. Ґете Й. Фауст.
 9. Шиллер Ф. Підступність і кохання.
 10. Гофман Е. Золотий горнець.
 11. Байрон Дж. Корсар.
 12. Скотт В. Роб Рой.
 13. Діккенс Ч. Девід Копперфільд.
 14. Теккерей В. Ярмарок марнославства.
 15. Бронте Ш. Джейн Ейр.
 16. Гюго В. Знедолені.
 17. Cтендаль. Червоне і чорне.
 18. Бальзак О. Шагренева шкіра.
 19. Меріме П. Новели.
 20. Купер Ф. Прерія.
 21. По Е. Новели.
 22. Мелвілл Г. Мобі Дік.

Матеріали

Робоча програма курсу “Історія світової літератури”

Питання до іспиту з історії світової літератури ХХ ст. для студентів 2 курсу денного відділу факультету іноземних мов на 2-й семестр 2021-2022 н.р. (викладач – доц. Кушнір І. Б.)

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (3 семестр, денне навчання) (лектор - доц. Кравець Я. І.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (3 семестр, денне навчання) (лектор - доц. Кушнір І. Б.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (3 семестр, заочне навчання) (лектор - доц. Кушнір І. Б.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (4 семестр, денне навчання) (лектор - проф. Бандровська О. Т.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (4 семестр, денне навчання) (лектор - доц. Кушнір І. Б.)

Завантажити силабус

Силабус: Силабус курсу "Історія світової літератури" (4 семестр, денне навчання) (лектор - доц. Сенчук І. А.)

Завантажити силабус