Історія латинської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік
62Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Чернюх Б. В.Інк31
632професор Чернюх Б. В.Інк31

Опис курсу

Мета: навчити студентів розуміти історичні закономірності та напрями розвитку фонетичної і морфологічної системи латинської мови

Завдання:  дати  відомості з історичної фонетики та морфології латинської мови; підготувати студентів до роботи з ранньолатинським мовним матеріалом

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

1. основні закономірності історичного розвитку фонетичної та морфологічної системи латинської мови;

2.походження та шляхи розвитку латинських голосних, приголосних та дифтонгів;

 1. основні фонетичні закони латинської мови
 2. походження відмінкових та особових закінчень, історію розвитку іменних і дієслівних форм;

        вміти:

1.працювати з ранньолатинськими текстами;

2.встановлювати відповідники архаїчних та діалектних форм нормам класичної латині;

 1. розпізнавати форми, які належать різним періодам розвитку латинської мови;
 2. пояснити шляхи розвитку латинських голосних, приголосних та дифтонгів;
 3. використовувати знання з історичної граматики у практичній діяльності при роботі з текстом.

Рекомендована література

Базова

 1. Чернюх Б. В. Історична граматика латинської мови. — Львів, 2008.
 2. Линдсей В. М. Краткая историческая грамматика латинского языка.—М., 19948
 3. Нидерман М. Историческая фонетика латинского языка.—М., 1949.
 4. Тронский И. М. Историческая грамматика латинского языка.—М., 1960.
 5. Тронский И. М. Очерки из истории латинского языка.—М.; Л., 1953
 6. Эрну А. Историческая морфология латинского языка.—М., 1950

Допоміжна

 1. Федорова Е. В. Древнейшие латинские надписи.— М., 1986.
 2. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание.—М., 1980.
 3. Kickers H. Historische lateinische Grammatik.—Bd. I-II.— München, 193-1931.
 4. Safarewicz J. Historische lateinische Grammatik.— Halle (Saale), 1969.
 5. Sommer F. Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre.— Heidelberg, 1914.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус