Історія світової літератури (XX ст.)

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Бандровська О. Т.Іна21, Іна22, Іна23
432доцент Кушнір І. Б.Інн21, Іні21, Інф21
432доцент Поліщук Н. Ю.Іна24, Іна25, Іна26, Інп21, Інп22, Інп23
432доцент Сенчук І. А.Інп24, Інп24

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Світова література ХХ ст.

Мета курсу: виробити системне уявлення про складну панораму розвитку літератури Західної Європи і США ХХ ст., познайомити слухачів з найбільш впливовими літературними напрямами і течіями ХХ століття, дати уявлення про найбільш помітні художні закономірності і феномени, ввести понятійний апарат найвпливовіших літературно-критичних шкіл ХХ ст. Студенти отримують знання про поняття«модернізм», «екзистенціалізм», жанрова система модернізму, провідні поетичні течії модернізму, представники і твори, які репрезентують модернізм. Поняття «реалізм ХХ століття», жанрова систему реалізму ХХ ст., представники і твори реалістичного роману, поняття «інтелектуальний роман ХХ ст.», представники інтелектуального роману ХХ ст. основні поняття і твори, які характеризують літературний процес друг. половини ХХ ст., поняття «постмодернізм», «мультикультуралізм», представники і твори літератури постмодернізму.

Результати навчання:

 у підсумку вивчення курсу студенти мають знати: основні закономірності літературного процесу ХХ ст.; провідні літературні напрями світової літератури; естетичні та літературні погляди, програмні твори, основні етапи творчості провідних письменників; українські переклади програмних творів.

у підсумку вивчення курсу студенти мають вміти: пояснити закономірності та особливості літературного процесу XХст.;проаналізувати твори художньої літератури: своєрідність стилю, жанру, композиції, систему образів; виявляти національну своєрідність європейських літератур, їхні традиції та зв’язок з іншими літературами, зокрема – українською; назвати і визначити основні поняття, які характеризують літературний процес  XХ ст.; пояснювати вияви загальних особливостей і художніх рис, притаманних літературному напряму в окремому тексті; пояснити, в чому полягає новаторство автора твору.

Рекомендована література

Рекомендована критична література:

 1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 2001.
 2. Бандровська О. Т. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2014.
 3. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / Пер. з англ. під загальною редакцією Р. Семківа. – К.: Факт, 2007.
 4. Бондарєва О. Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв’язку через жанрове моделювання. – К.: Четверта хвиля, 2006.
 5. Волощук Є.В. Чарівна флейта модерну. Духовно-естетичні тенденції німецькомовної модерністської літератури XX ст. у ліриці Р. М. Рільке, прозі Т. Манна, драматургії М. Фріша. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008.
 6. Галич О. Теорія літератури / Галич О., Назарець В., Васильєв. – К., 2001.
 7. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початку ХХ ст. : навчальний посібник / Давиденко Г. Й., Чайка О. М. – К., 2007.
 8. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття: Навч. посібник. – К., 2002.
 9. Денисова Т. Роман і проблеми його композиції. – К.: Наукова думка, 1968.
 10. Дискуссия о постмодернизме // Вопросы литературы. – 1992. – № 2.
 11. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000 – 2000: Учеб. пособие / Под ред. Л. Андреева. – М., 2001.
 12. Зарубіжна література ХХ ст.: Посібник / За ред. О.М. Николенка, Т.М. Конєвої. – К.: Академія, 1998.
 13. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль, 2005.
 14. История всемирной литературы в 9-ти томах. – М., 1988. – Том 7.
 15. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці, 2001.
 16. Літературознавчий словник-довідник. – К., 2006.
 17. Андреев Л. Г. История французской литературы / Андреев Л. Г., Козлова И. П., Косиков Г. К. – М., 1987.
 18. Аникин Т. В. История английской литературы / Аникин Т. В., Михальская Н. П.. – М., 1985.
 19. Затонский Д. Век двадцатый. Заметки о литературной форме на западе. – К.: Изд-во Киевского ун-та, 1961.
 20. Затонский Д. В. Зеркала искусства. Статьи о современной литературе. – М.: Советский писатель, 1975.
 21. Затонский Д. Искусство и миф // Иностранная литература. − 1965. − №6. − С. 188−200.
 22. Затонский Д. В. Искусство романа и ХХ век. – М.: Художественная литература, 1973.
 23. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков, 2000.
 24. Затонський Д.В. Про модернізм і модерністів. – К., 1972.
 25. Затонский Д. Искусство романа и ХХ век. – М.: Художественная литература, 1973
 26. Затонский Д. Художественные ориентиры ХХ века. — М.: Советский писатель, 1988
 27. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. – М., 1998.
 28. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ ст. Ч. 2. Зарубіжна література. – Луцьк: Вежа, 1999.
 29. Наливайко Д.С. Про співвідношення „декадансу”, „модернізму”, „авангардизму” // Слово і час. – 1997. – № 11-12.
 30. Павличко С. Лабіринти мислення. Інтелектуальний роман сучасної Великої Британії. — Київ, 1993.
 31. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. — Київ, 1997; 2-e вид, 1999.
 32. Павличко С. Зарубіжна література. Дослідження та критичні статті / Павличко С. – К., 2001.
 33. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. В 3-х книгах. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003.
 34. Художественные ориентиры зарубежной литературы ХХ века. – М.: ИМЛИ РАН, 2002.

Художні тексти

Французька література

 1. Флобер, Гюстав. Мадам Боварі.
 2. Золя, Еміль. Земля. / Нана. / Жерміналь.
 3. Бодлер, Шарль. Квіти зла.
 4. Рембо, Артюр. Поезії. /Верлен, Поль. Поезії. /Малларме, Стефан. Поезії.
 5. Пруст, Марсель. На Сванову сторону. / У затінку дівчат-квіток.
 6. Аполлінер, Гійом. Поезії.
 7. Моріак, Франсуа. Тереза Д’Ескейру. / Гадючник.
 8. Камю, Альбер. Сторонній. / Чума. Міф про Сізіфа.
 9. Беккет, Семюел. Очікуючи на Ґодо. Кінець гри. /Іонеску, Ежен. Урок. Носороги.

Англійська література, література США.

 1. Вайлд, Оскар. Портрет Доріана Ґрея. Казки.
 2. Джойс, Джеймс. Улісс. / Портрет митця замолоду. / Дублінці.
 3. Вулф, Вірджинія. Місіс Делловей. / До маяку. Оповідання.
 4. Еліот, Томас Стернз. Безплідна земля.
 5. Ґолсворсі, Джон. Сага про Форсайтів.
 6. Шоу, Бернард. Пігмаліон. / Дім, де розбиваються серця.
 7. Орвел, Джордж. 1984.
 8. Ґолдінґ, Вільям. Володар мух. / Вільне падіння.
 9. Драйзер, Теодор. Американська трагедія. / Сестра Керрі.
 10. Гемінґвей, Ернест. Прощавай, зброє! / Фієста. Оповідання.
 11. Фолкнер, Вільям. Авесалом, Авесалом! / Галас і шаленство.
 12. О’Ніл, Юджин. Пристрасть під в’язами.
 13. Селінджер, Дейвід. Над прірвою у житі.

Австрійська і німецька літератури

 1. Кафка, Франц. Процес. / Замок. Перетворення.
 2. Рільке, Райнер-Марія. Сонети до Орфея.
 3. Брехт, Бертольд. Матінка Кураж та її діти. / Кавказьке крейдове коло.
 4. Манн, Генріх. Вірнопідданий.
 5. Манн, Томас. Чарівна гора. / Доктор Фаустус. / Будденброки.
 6. Бьоль, Генріх. Більярд опів на 10. / Очима клоуна.
 7. Зюскінд, Патрік. Парфумер.

Літератури країн Західної Європи і латинської Америки

 1. Ібсен, Генрік. Ляльковий дім. / Дика качка.
 2. Еко, Умберто. Ім‘я троянди. / Маятник Фуко.
 3. Лорка, Федеріко Гарсіа. Поезії. Дім Бернарди Альби.
 4. Маркес, Габріель Гарсіа. Сто років самотності.
 5. Борхес, Хорхе Луїс. Сад з розгалуженими стежками.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму