Історія світової літератури (Антична література)

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
22Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Мельник Д. М.Інп13, Інп14, Інп15
132доцент Тарасюк Я. П.Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Інн11, Іні11, Інф11
132доцент Варецька С. О.Інп11, Інп12, Інм11,
232доцент Кравець Я. І.Інн11, Інн12

Опис курсу

Курс “Історія світової літератури” (антична література) охоплює історію розвитку давньогрецької літератури та літератури Риму. Курс побудовано хронологічно і є лекційним курсом.

Результати навчання:

 у підсумку вивчення курсу студенти мають знати: поняття  «античної літератури», її значення у формуванні та розвитку європейської культури; поняття «міф», значення міфу для формування культури, фунціонування міфу впродовж століть та в сучасному культурному дискурсі; риси та принципи  героїчного епосу античності; зародження театру та драматичних жанрів; особливості ліричних жанрів античної доби; розвиток наукової та художньої прози (історіографія, філософія, риторика,  романи); про вплив грецької літератури на формування давньоримської літератури, золоту добу давньоримської літератури; основних представників та твори.

у підсумку вивчення курсу студенти мають вміти: пояснити закономірності та особливості літературного процесу античної доби; проаналізувати твори художньої літератури: своєрідність стилю, жанру, композиції, систему образів; назвати і визначити основні поняття, які характеризують літературний процес; пояснити, в чому полягає новаторство автора твору, в також внесок автора у подальший розвиток літератури.

 

Рекомендована література

Художні тексти, обов’язкові для прочитання:

 1. Грецькі міфи
 2. Гомер: Іліада.pdf. Одісея
 3. Гесіод: Роботи і дні. Теогонія
 4. “Війна жаб і мишей”.pdf.
 5. Есхіл: Прометей закутий.pdf. Орестея
 6. Софокл: Едіп-цар. Антігона
 7. Евріпід: Медея pdf.
 8. Арістофан: Вершники. Жаби
 9. Арістостель: Поетика
 10. Геродот: Історія
 11. Менандр: Відлюдник
 12. Лонг: Дафніс і Хлоя
 13. Плавт: Хвальковитий воїн
 14. Теренцій: Брати
 15. Лукрецій: Про природу речей
 16. Вергілій: Енеїда
 17. Горацій: Оди, сатири, еподи
 18. Овідій: Метаморфози, Мистецтво кохання
 19. Петроній:Сатирикон
 20. Апулей: Метаморфози, або золотий осел

Рекомендована критична література:

Пащенко В.І.Пащенко Н ІАнтична література. – Київ: Либідь, 2008

Антична література. Греція. Рим. Хрестоматія /Упорядники: Михед Т.В., Якубіна Ю.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 952 с.

Білецький О.І. Антична література: Хрестоматія. К.: Радянська школа, 1968 (2-ге видання)

Гальчук О. Антична література: Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. – К.: Вид-во Київського славістичного університету, 2008.

Матеріали

Підручники та матеріали, доступні у онлайн-режимі Перелік посібників

Методика нарахування балів:

1. Поточна успішність (упродовж семестру)

Види робіт:

 1. Індивідуальне завдання на запропоновану тему (7 завдань впродовж семестру). Оцінюється у 10 балів кожне
 2. Модульні контрольні роботи (2 контрольні роботи). Оцінюється у 10 балів кожна.

2. Підсумковий контроль (залік): співбесіда за результатами поточного контролю, усна відповідь

Перелік тем для самостійних робіт:

 1. Міфи в сучасній культурі
 2. “Одіссея” Гомера як зразок героїчного епосу
 3. Аналіз однієї з трагедій на вибір
 4. Конспект “Поетики” Арістотеля
 5. Аналіз комедії Плавта / Теренція на вибір.
 6. “Золота доба римської літератури”
 7. Аналіз одного із листів Сенеки на вибір.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму