Історія світової літератури (Середні віки, Відродження, XVII cт.)

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Мельник Д. М.Інп11, Інп12, Інп13
232доцент Кравець Я. І.Інп14, Інп15, Інм11
232доцент Варецька С. О.
232доцент Тарасюк Я. П.

Опис курсу

Історія світової літератури Середніх віків, Відродження та XVII століття логічно продовжує курс античної літератури. Курс побудовано хронологічно. Увага курсу зосереджується на особливостях розвитку літератури в кожну зазначену історико-культурну епоху з урахувнням національних особливостей кожної національної літератури. В процесі вивчення курсу студенти отримують знання про особливості кожної історико-культурної епохи, риси літературних напрямів, особливості творчої манери письменників- представників кожного історичного періоду, а також їхні твори.

По закінченні курсу студенти набувають вмінь критично оцінювати розвиток літературних тенденцій в епоху Середньовіччя, Відродження та XVII ст., аналізувати художні твори в контексті розвитку культурної епохи, виявляти зв’язки між національними літературами одного періоду.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

 •  основні закономірності літературного процесу Середньовіччя,
  Відродження та 17 століття;
 • визначальні явища і факти цих періодів, зокрема літературні тексти
  різних жанрів;
 • головні етапи біографії, естетику та поетику письменників, творчість
  яких репрезентується;
 • кращі зразки перекладу творів письменників Середньовіччя – 17 ст.

вміти:

 • пояснити літературний процес, періоди від Середньовіччя до 17
  століття (включно);
 • проаналізувати явища художньої літератури: своєрідність стилю,
  жанру, композиції окремих творів; характеризувати систему образів;
 • виявляти національну своєрідність кожної літератури, її традиції та зв’язок з іншими літературами,
  зокрема – українською;

Зображення зі сайту https://history.vn.ua/pidruchniki/bon-2015-vs-7-class/22.html

 

Рекомендована література

Основна література

1.Рубанова Г.Л., Моторний В.А.  Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. Львів: Вища школа, 1982. 440 с. - С.: 9-140

2. Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А.  Історія зарубіжної літератури.— Львів: Світ, 1993.— 312 с.

Додаткова література

 1. Білецький О. Франсуа Рабле і його книга. – в: Олександр Білецький. Зібрання праць у п’яти томах. – т. 5. Зарубіжні літератури. – К., 1966. – С. 305-324.
 2. Блум Х. Шекспир как центр канона// Западный канон. http://magazines.russ.ru/inostran/1998/12/blum.h 
 3. Дж.Р.Толкін «„Беофульф“: чудовиська і критики» http://predanie.ru/tolkin-dzhon-ronald-ruel-john-ronald-reuel-tolkien/book/216359-chudovischa-i-kritiki-i-drugie-stati/
 4. Гуревич А.Я. Хронотоп песни о Нибелунгах // Средневековье: мир культура безмолвствующего большинства. — M.: Искусство, 1990

 5. Кобів Й. Еразм Роттердамський і його безсмертна сатира. – в: Еразм Роттердамський. Похвала Глупоті (пер. В. Литвинова). – К., 1981. – С. 3-14.

 6. Кочур. Г. Джованні Боккаччо. – в: Джованні Боккаччо. Декамерон (пер. М. Лукаш). – К., 1964. – С. 5-27.

 7. Кочур Г. Сервантес і його «Дон Кіхот». – в: Мігель де Сервантес Сааведра. Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі (пер. М. Лукаша та А. Перепаді). – К., 1995. – С. 672-678
 8. Михайлов А.В. Поэтика барокко: Завершение риторичкеской эпохи http://arthistory.bench.nsu.ru/?el=1154&mmedia=CONTENT
 9. Рязанцева Т. «Великий театр світу»: життя і творчість Педро Кальдерона де ла Барки. – в: Педро Кальдерон. Стійкий принц. Дама-примара. – Харків, 2013. – С. 3-18.

 10. Савченко С. Легенда про Трістана й Ізольду. – в: С. В. Савченко. З історії зарубіжних літератур. – К., 1975. – С. 25-39.

Художні тексти для обов’зякового прочитання:

 1. Архаїчний епос. На вибір: Кельтські саги, Ісландські Саги, Старша Едда, Пісня про Беовулфа
 2. Епос зрілого Середньовіччя:На вибір: “Пісня про Роланда”, “Пісня про Нібеунгів”, “Пісня про мого Сіда”
 3. Лицарські романи. Кретьєн де Труа “Тріста та Ізольда”, “Персеваль” “Ланселот або лицар воза”

 4. Міннезанг, лірика Вальтера фон дер Фогельвайде

 5. Лірика вагантів “Карміна Бурана”

 6. Міська література. Шванки Штрікера “Піп Аміс”

 7. “Роман про троянду” або “Роман про лиса” – на вибір

 8. Вільям Легленд “Видіння про Петра Орача”

 9. Джефрі Чоссер “Кентерберійські оповідання”

 10. Данте Алігєрі“Божественна комедія”

 11. Джовані Бокаччо “Декамерон”

 12. Франческо Петрарка Лірика

 13. Себастьян Брант “Корабель дурнів”

 14. Листи темних людей”
 15. Еразм Ротердамськйи “Похвала Глупоті”

 16. В.Шекспір “Король Лір”, “Сон літньої ночі”,“Венеційський купець”, або інший твір на вибір (крім шкільної програми)

 17. Ф. Рабле “Гаргантюа і Пантагрюель”

 18. М.Сервантес “Дон Кіхот”

 19. Лопе де Вега “Собака на сіні”, “Фуенте Овехуна”

 20. П.Кальдерон “Життя це сон”

 21. П.Корнель “Сід”
 22. Ж.Рассін “Андромаха”

 23. Ж.Б.Мольєр “Тартюф”

 24. Дж. Мільтон “Втрачений рай”

 25. Г.Я.К.Гріммельсгаузен “Сімпліцій Сімпліцісімус”

 26. А.Гріфіус “Карденіо і Целінда”

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму