Компʼютерні технології і переклад

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета курсу полягає у підготовці перекладачів широкого профілю, що мають глибокі теоретичні знання та достатні практичні навички користування різноманітними комп’ютерними технологіями, без яких не може обійтися сучасний перекладач. Основне завдання полягає у ознайомленні студентів з тими технологіями, які зараз широко використовують професійні перекладачі, як усні, так і письмові. Здобуті теоретичні знання мають на меті допомогти студентам оптимізувати практичні навички на усіх етапах їхньої перекладацької діяльності.

Результати навчання:

  • знати: термінологічну базу, необхідну для теоретичного осмислення технологічних аспектів перекладу; термінологічну базу, необхідну для пояснення етапів процесу міжмовного спілкування за участі перекладача (усного чи письмового); основні технологічні інструменти, які використовують в своїй практиці усні та письмові перекладачі; особливості застосування різних технологій; функції перекладацьких технологій за засобів, сфери їхнього використання; основні принци, які дають змогу визначити оптимальність використання того чи іншого інструменту в конкретній перекладацькій ситуації.
  • вміти: на практиці застосовувати отримані теоретичні знання, зокрема для підготовки до процесу письмового або усного перекладу та його здійснення з допомогою відповідних технологічних засобів; визначати оптимальність використання тієї чи іншої технології, залежно від мети перекладу, типу оригіналу та характеру отримувача перекладного матеріалу; здійснювати переклад текстів, що належать до різних галузей наукових та науково-технічних знань відповідно до норм мови перекладу з використанням належних технологій; використовувати сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення для оптимізації процесу перекладу.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус