Компетентнісний підхід у викладанні літератури

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Іна-51М, Іна-52М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Іна-51М
Іна-52М

Опис курсу

Методологічні основи викладання літератури. Сучасні методологічні аспекти викладання літератури. Принципи методики викладання літератури у вищій та загальноосвітній школах. Формування методологічних засад викладання світової літератури. Ідея Університету в контексті методології викладання світової літератури. Ключові засади НУШ.

Методика викладання літератури як наука. Об’єкт і предмет дослідження методики викладання літератури. Специфічні методи дослідження в галузі викладання літератури. Ґенеза методики викладання літератури в Україні. Сучасний стан викладання літератури. Наукові та прикладні функції методики літератури.

Компетентнісний підхід у контексті НУШ. Суть і принципи компетентнісного підходу викладання літератури. Ключові та предметні компетентності у пізнанні літератури. Структура компонентів ключових і предметних компетентностей. Функції, зміст предметних компетентностей у вивченні літератури. Складники предметних компетентностей. Принципи укладення навчальної програми з літератури. Змістові лінії літературного компонента Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у контексті компетентнісного підходу викладання літератури.

Специфіка викладання літератури у вищій та загальноосвітній школах. Професійні вимоги до викладача та вчителя. Студент і література. Учень і література. Література як предмет вивчення школі. Викладач / вчитель літератури і професійні вимоги до нього. Проблеми педагогічної етики у практиці викладання. Психолого-вікові особливості студента (учня)-читача.

Методи, форми та засоби вивчення літератури. Оцінювання. Поняття методу викладання літератури. Основні методи ефективного викладання літератури. Засоби викладання літератури. Планування та організація праці викладача літератури. Методична допомога викладачеві літератури. Типи занять у вищому закладі освіти та загальноосвітній школі з літератури. Засади нейролінгвістичного програмування у викладанні літератури. Етапи вивчення твору літератури. Діагностика, контроль та оцінювання навчання.

Методика вивчення систематичного курсу літератури. Питання теорії літератури у вишівському / шкільному вивченні. Родо-жанрова специфіка літератури в навчальному курсі. Вивчення біографії письменника. Розвиток мовлення студентів / учнів у системі літературної освіти. Моделювання тематичного змісту занять в системі їх педагогічно-методичної типології. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів. Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів.

 

Результати навчання:

  • у підсумку вивчення курсу слід знати: сучасні методологічні аспекти викладання літератури відповідно за засад НУШ, зокрема, з позицій компетентнісного підходу; принципи методики викладання літератури у вищій та загальноосвітній школах; особливості сучасного стану викладання літератури; актуальність наукових та прикладних функцій методики літератури; професійні вимоги до викладача (вчителя) літератури; суть проблеми педагогічної етики у практиці викладання; психолого-вікові особливості студента (учня)-читача; засади моделювання тематичного змісту занять в системі їх педагогічно-методичної типології; теорію і технологію вивчення перекладних художніх творів; теорію і практику контекстного вивчення художніх творів.

у підсумку вивчення курсу слід вміти: застосовувати основні методи і засоби ефективного викладання літератури для реалізації компетентнісного підходу; планувати й організовувати викладацьку працю; оптимально застосовувати різні типи занять з літератури; результативно здійснювати вивчення літературного твору в системі основних етапів; проводити ефективну діагностику, контроль та оцінювання результатів навчання.