Комунікативне письмо (французька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Кость Г. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інф21доцент Кость Г. М.

Опис курсу

Курс входить до циклу вибіркових дисциплін з іноземної філології, передбачає  допомогти студентам опанувати потрібними знаннями усного та писемного спілкування, засвоїти необхідний мінімум граматичних правил, спеціальних термінів і виразів, дати поради щодо використання мовних засобів для оформлення необхідної документації. Запропоновані вправи сприятимуть підвищенню загального рівня культури мовлення майбутніх фахівців, збагаченню лексичного запасу, допоможуть практично закріпити знання у процесі самостійної підготовки та опрацювання рекомендованої літератури.

Мета курсу :

Удосконалити навички практичного володіння французькою мовою в різних видах комунікативної діяльності, ознайомити з вимогами до укладання документів та етикою повсягденного та ділового спілкування.

Завдання :

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:     специфіку і норми сучасної французької мови,  вимоги до структури та оформлення листів, класифікацію документів і основні правила їх оформлення.

вміти:  розуміти структуру тексту і розпізнавати зв’язки між його частинами, виокремлювати необхідну інформацію із документів, що використовуються в повсягденному житті, аналізувати і зіставляти інформацію, добирати еквіваленти, потрібні мовні одиниці відповідно до контексту, ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій у процесі писемного спілкування, писати особисті і ділові листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, передавати повідомлення, висловлюючи власні думки і почуття.

Рекомендована література

  1. Andréani Ch. Encyclopédie pratique de la correspondance. P. Hachette, 1995.
  2. Besson R. Guide pratique de la communication écrite. P., Editions Casteilla, 1987.
  3. Bronckart, J.-P.Le fonctionnement des discours, P.,1985.
  4. Meunier J.-P. , Peraya D. Introduction aux théories de la communication. 2-e édition de Boeck et Larcier s.a. 2004, Bruxelles.
  5. Moirand S., Une grammaire des textes et des dialogues. P.1990.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус