Комунікативні стратегії усного мовлення

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Дубасевич М. Ю.Інн21, Інн22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інн21Дубасевич М. Ю.
Інн22Дубасевич М. Ю.

Опис курсу

Мета курсу: розвиток у студентів навиків усного мовлення у різних комунікативних ситуаціях, зокрема в академічній сфері, вміння їх створювати, розрізняти та адекватно реагувати, використовуючи при цьому відповідні комунікативні стратегії.

Завдання: ознайомити студентів з принципами та стратегіями усної комунікації та розвивати усну комунікативну компетенцію, включаючи роботу над правильною вимовою, дикцією, автоматизацією певних типових для конкретної комунікативної ситуації фраз та структур, навчити аналізувати власні комунікативні успіхи та невдачі.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: структуру та властивості комунікативного процесу, специфіку усного мовлення, його основні принципи та стратегії усного мовлення, комунікативні невдачі та шляхи їх вирішення.

вміти: розрізняти, адекватно реагувати та створювати комунікативні ситуації, зокрема в академічному спілкуванні, застосовуючи відповідні комунікативні стратегії, використовувати вербальні та невербальні комунікативні засоби, враховуючи культурно-етичні норми у конкретній комунікативній ситуації, вирізняти та аналізувати власні комунікативні успіхи та невдачі.

Рекомендована література

  1. Bose I., Hirschfeld U. u.a. Einführung in die Sprechwissenschaft. Phonetik, Rhetorik, Sprechkunst. Narr Studienbücher, 2016.
  2. Daum S., Hantschel H.-J. 55 kommunikative Spiele. Szenariendidaktik. Stuttgart: Klett, 2012.
  3. Mündliche Kommunikation und Gesprächsdidaktik / hrsg. von M. Becker-Mrotzek. Baltmannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren, 2012
  4. Plate M. Grundlagen der Kommunikation. Gespräche effektiv gestalten. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015.
  5. Schatz H. Fertigkeit Sprechen. Fernstudieneinheit 20. Berlin; u.a.: Langenscheidt, 2006.
  6. Stanek W., Meyer L. Kommunikation, Rhetorik, Präsentation. Linz: Trauner, 2011.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму