Контрастивна лінгвістика (англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Андрейчук Н. І.Інп51М

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інп51М

Опис курсу

 

Курс „Контрастивна лінгвістика” є навчальною дисципліною, що передбачає ознайомлення студентів магістратури з основами сучасних знань у галузі контрастивної лінгвістики, з тими теоретико-методологічними підходами, які наразі сформувалися у царині контрастивістики, з найновішими тенденціями і напрямами, характерними для сучасного етапу її розвитку, методами та прийомами, що використовуються в рамках зіставних досліджень.

Проблематика лекцій з контрастивної лінгвістики охоплює такі напрями як:
1) місце та роль контрастивних студій у лінгвістиці, 2) різні періоди розвитку контрастивних учень,
3) принципи та термінологічний апарат, випрацювані у теоретичних та прикладних контрастивних студіях,
4) методи досліджень,
5) Tertium comparationis у контрастивних студіях,
6) традиційні та новітні напрями контрастивних досліджень.

Рекомендована література

Надія Андрейчук. КОНТРАСТИВНА ЛІНГВІСТИКА (Навчальний посібник) / Н. І. Андрейчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 342 с.
контрастивна_лінгвістика (7,52 Mb)