Теорфонетика (іспанської мови)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Осєчко С. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Мета: опис фонетичної системи сучасної іспанської мови, функціональних особливостей її одиниць, у тому числі у варіативному та нормативному аспектах.
Завдання: характеристика фонетичної системи сучасної іспанської мови та її основних елементів;
опис фонетичної бази іспанської мови у порівнянні з українською мовою;
дослідження мовленнєвої діяльності з позиції норм вимови, її варіантів і тенденцій розвитку;
розвиток умінь спостереження та аналізу фонетичних явищ;
вдосконалення лінгвістичної компетенції на основі використання в науковому дискурсі фонетичного термінологічного апарату;
сприяння розвитку навиків ефективної комунікації з використанням знань про стилістичну і соціальну диференціацію вимови.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: об’єкт і предмет фонетики, її компоненти, розділи та місце в системі лінгвістичного знання, методи і прийоми аналізу мовлення, прикладне значення;
субстанціональний та функціональний аспекти сегментних і супрасегментних фонетичних одиниць іспанської мови;
регіональне та соціальне варіювання іспанської вимови, основні поняття орфоепії і фоностилістики.
вміти: практично застосовувати теоретичні знання для аналізу усного тексту та його фрагментів, у тому числі з точки зору між культурної комунікації;
самостійно знаходити адекватні способи вирішення дослідницьких завдань, користуватися для цього сучасними технічними засобами, працювати з науковою літературою на іспанській мові.

Рекомендована література

Базова
1. Висенте-Ривас А.С. Фонетика испанского язика. К., 1976.
2. Emilio Alarcos Llorach. Gramática de la lengua española. Fonología. – Madrid, 2001.
3. Mary C. Iribarren. Fonética y Fonología españolas. – Madrid, 2005.

Допоміжна
1. Карпов Н.П. Фонетика испанского языка. – М., 1969.
2. Amado Alonso. Pedro Henríquez Ureña. Gramática castellana. – La Habana, 1968.
3. Tomás Navarro Tomás. Manual de pronunciación española. – Madrid, 2004.

Інформаційні ресурси

1. http://liceu.uab.es/~joaquim/phonetics/fon_esp/fonetica_espanol_segmental.htmlhttps://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
2. https://literaturaespanolasigloxxi.wordpress.com/2018/03/09/fonetica-y-fonologia-espanolas/http://www.aprenderespanol.org/
3. https://www.docsity.com/es/fonetica-y-fonologia-espanolas-7/4499813/
4. https://www.researchgate.net/publication/309617353_HISTORIOGRAFIA_DE_LA_FONETICA_Y_FONOLOGIA_ESPANOLAS

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму