Країнознавство у навчанні німецької мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
990Бек Міхаель

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
990

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни «Країнознавство у навчанні німецької мови» – ознайомлення студентів з такими стрижневими країнознавчими аспектами як стереотипи, бізнес-комунікація і релігія, а також прийомами їхньої дидактизації з метою успішного використання на заняттях німецької мови. Спочатку розкриваються теоретичні засади кожного аспекту, пізніше наводяться емпіричні приклади і на кінець дискутуються прийоми дидактизації країнознавчих матеріалів для шкільних занять.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

 • знати:
 • що таке стереотипи, упередження, ознаки різних груп населення;
 • як протиставляються внутрішнє і зовнішнє сприйняття стереотипів, різні групи населення, індивідуум і соціальна група, соціальна група і нація;
 • що таке психологія стереотипізації;
 • релігійні конфесії Німеччини;
 • історію і актуальну ситуацію релігійних свят у Німеччині;
 • основи бізнес-комунікації;
 • внутрішню і зовнішню бізнес-комунікацію;
 • суть аналізу зацікавлених осіб (Stake-Holder-Analyse);
 • інструменти комунікації.

 

 • вміти:
 • опрацьовувати і аналізувати наукові теорії, емпіричні дані;
 • критично осмислювати проаналізовані наукові теорії і дані;
 • застосовувати різні прийоми дидактизації;
 • пояснити різницю між внутрішньою і зовнішньою бізнес-комунікаціями;
 • висловлювати свою думку з тематики курсу німецькою мовою усно і на письмі.