Критика та герменевтика латинських текстів

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Немає
107Іспит

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932Інк51МДомбровський Р. О.
1032Інк51МДомбровський Р. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:  

курс дисципліни «Критика та герменевтика латинських текстів» передбачає  оволодіння навиками перекладу та аналізу оригінального поетичного та прозового тексту, засвоєння морфологічної та синтаксичної будови, метрику поетичної мови,  читання різних віршованих розмірів, засвоєння  лексики творів I-II книги “Анналів” Таціта, од і епод Горація I, 2 “До Мельпомени”, III, 30 “До Мецената”, “До Альфія”, “До Лідії”, “До Манлія Торквата”, “До Мельпомени”, IV, 3 “До римлян”, “До Ліцінія”, “До республіки”, “До Левконої”, “До Августа”, “До Аполлона”, “До долі”, “До Таліарха”,  оволодіння метричними віршованими розмірами Горація (1-2-3-4-5 асклепіадова строфа, малий асклепіадів вірш, ямбічний дистих, перша архілохова строфа, алкеєва строфа, сапфічна строфа, чергування шестистопного та чотирьохстопного ямба), здійснення детального морфолого-синтаксичного  аналізу із наголосом на синтаксисі відмінків та складнопідрядних речень, дослівний переклад тексту,  засвоєння мовностилістичних засобів та інформації історичного, міфологічного та реально-прагматичного характеру.

 Результати навчання:

  • знати:

лексику, напам’ять оду Горація “До Мельпомени”, III, 30, функції відмінків та структуру складнопідрядних речень, послідовність основних розумових операцій при перекладі та аналізі тексту, мовностилістичні засоби “Анналів” Таціта та од і епод Горація.

  • вміти:

читати віршованими розмірами Горація; перекладати без словника відомий текст та зі словником невідомий текст; визначати функції відмінків; типи підрядних речень, синоніми, антоніми, словотвірні гнізда, лексико-семантичні групи, риторичні фігури та тропи.

 

Рекомендована література

Соболевский С.И.Грамматика латинского языка. Морфология и синтаксис.М.:1950

Ревак.Н.,Сулим В.Латинська моваВінниця:Нова Книга,2006

Сафроняк.О.,Волощук В.,Волощук М.Латинська моваЛьвів:ЛНУ імені І.Франка,2015