Критика та герменевтика латинських текстів

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Немає
103Іспит

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932Інк51МДомбровський Р. О.
1032Інк51МДомбровський Р. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:  

курс дисципліни «Критика та герменевтика латинських текстів» передбачає  оволодіння навиками перекладу та аналізу оригінального поетичного та прозового тексту, засвоєння морфологічної та синтаксичної будови, метрику поетичної мови,  читання різних віршованих розмірів, засвоєння  лексики творів I-II книги “Анналів” Таціта, од і епод Горація I, 2 “До Мельпомени”, III, 30 “До Мецената”, “До Альфія”, “До Лідії”, “До Манлія Торквата”, “До Мельпомени”, IV, 3 “До римлян”, “До Ліцінія”, “До республіки”, “До Левконої”, “До Августа”, “До Аполлона”, “До долі”, “До Таліарха”,  оволодіння метричними віршованими розмірами Горація (1-2-3-4-5 асклепіадова строфа, малий асклепіадів вірш, ямбічний дистих, перша архілохова строфа, алкеєва строфа, сапфічна строфа, чергування шестистопного та чотирьохстопного ямба), здійснення детального морфолого-синтаксичного  аналізу із наголосом на синтаксисі відмінків та складнопідрядних речень, дослівний переклад тексту,  засвоєння мовностилістичних засобів та інформації історичного, міфологічного та реально-прагматичного характеру.

 Результати навчання:

 • знати:

лексику, напам’ять оду Горація “До Мельпомени”, III, 30, функції відмінків та структуру складнопідрядних речень, послідовність основних розумових операцій при перекладі та аналізі тексту, мовностилістичні засоби “Анналів” Таціта та од і епод Горація.

 • вміти:

читати віршованими розмірами Горація; перекладати без словника відомий текст та зі словником невідомий текст; визначати функції відмінків; типи підрядних речень, синоніми, антоніми, словотвірні гнізда, лексико-семантичні групи, риторичні фігури та тропи.

 

Рекомендована література

Тексти:

Додаткова:

 • Содомора. А. Жива античність. – К., 1983.
 • Putnam, Michael C.J. (1986). Artifices of Eternity: Horace’s Fourth Book of Odes. Ithaca, NY: Cornell University Press. ISBN 0-8014-1852-6.
 • Reckford, Kenneth J. (1969). Horace. New York: Twayne.
 • Rudd, Niall, ed. (1993). Horace 2000: A Celebration – Essays for the Bimillennium. Ann Arbor: Univ. of Michigan Press. ISBN 0-472-10490-X.
 • Sydenham, Colin (2005). Horace: The Odes. Duckworth.
 • West, David (1997). Horace The Complete Odes and Epodes. Oxford University Press.
 • Wilkinson, L.P. (1951). Horace and His Lyric Poetry. Cambridge: Cambridge University Press.

 

 • Гарнага В. П. Творчість Корнелія Тацита у дослідженнях М. П. Драгоманова // Вісник Черкаського університету. — 2010. — Випуск 182. — С. 27 — 33.
 • Mellor R. Tacitus. — Routledge, 1993. — 200 p. ISBN 0-415-90665-2
 • Mellor R. The Roman Historians. — London—New York: Routledge, 1999. — 212 p. ISBN 0-415-11774-7
 • Mendell C. W. Tacitus: the man and his work. — Yale University Press, 1957. — 397 p. ISBN 0-208-00818-7
 • Sailor D. Writing and Empire in Tacitus. — Cambridge, 2008. — 359 p. ISBN 0-521-89747-5
 • Syme R. Tacitus. Vol. 1-2. — Oxford, 1958. — 476 p.; 398 p.
 • The Cambridge Companion to Tacitus. Ed. by A. J. Woodman. — Cambridge, 2009. — 366 p. ISBN 0-521-87460-2

Інформаційні ресурси

Силабус:

Завантажити силабус