Латинська фразеологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840Інк41

Опис курсу

Мета курсу – підвищення мовної культури, збагачення духовного світу майбутніх  філологів, поглиблення їхніх знань з історії античного світу та наступних епох.

Мудрі та лаконічні латинські  прислів’я, влучні та дотепні афоризми давно зайняли почесне місце у міжнародному багатомовному фразеологічному фонді. Курс «Латинська фразеологія» передбачає вивчення  теоретичних основ фразеології, історії, тематики та структури латинських прислів’їв, сентенцій та афоризмів.

 Результати навчання:

  • знати:

основи латинської фразеології, першоджерела фразеологізмів, їх сучасне значення, вживання в українській та світовій літературі, фразеологічні відповідники в сучасних  мовах.

  • вміти:

здійснити детальний лінгвокультурологічний аналіз найпоширеніших латинських фразеологізмів