Латинська мемуаристика

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Інк21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Інк21

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:Курс спрямований на вивчення творів особового (особистого) походження, зафіксовані писемно. Піднімається вивчення стильової своєрідності автора на прикладі його мемуарних творів.

 Результати навчання:

знати:

жанри та різновиди мемуарів та їх будову.

вміти

розрізняти жанри та різновиди латинських мемуарів; визначати стильові особливості автора; перекладати та інтерпретувати тексти мемуарів відомих латинських авторів.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму