Латинська стилістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Чернюх Б. В.Інк21
416професор Чернюх Б. В.Інк21
532доцент Оліщук Р. Л.Інк31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840Інк41

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Мета курсу  «Латинська стилістика»  навчити студентів розуміти та виявляти особливі мовностилістичні, синтактико-стилістичні, ідіоматичні засоби, а також тропи, дати відомості та характеристику про найпоширеніші зі стилістичних фігур, їхню роль та функції у тексті.

 Результати навчання:

  • знати:

теорію стилістики, методику стилістичного аналізу

  • вміти:

здійснювати стилістичний аналіз тексту, виявляти мовно-стилістичні, синтактико-стилістичні засоби та тропи. розмежовувати їх, визначати їхню роль та функції