Латиномовна українська література

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Інк51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Інк11Домбровський Р. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс покликаний дати увлення про історію латиномовної літератури на українських землях 16-18 ст. Характеризуються основні жанри і основні етапи розвитку латиномовної літератури України, пояснюється позалітературний контекст, у якому і завдяки якому вона розвивалася. Особлива увага приділяється зв’язку цієї літератури з античною традицією.

 

Результати навчання:

Знати:

  1. Творчість основних авторів, пов’язаних з Україною, що творили латинською мовою;
  2. Основні періоди і жанри української латиномовної літератури;
  3. Античні тексти, на які взорувалися українські латиномовні атвори;
  4. Основні поетичні принципи, викладені в латиномовних «Поетиках» 17-18 ст.;
  5. Художні особливості українських латиномовних текстів;
  6. Мовні особливості українських латиномовних текстів.

Вміти:

  1. Проаналізувати новолатинський текст на предмет його мовних особливостей;
  2. Здійснити аналіз художніх особливостей новолатинського тексту;
  3. Виявити античні тексти, що вплинули на аналізований новолатинський текст;
  4. Проаналізувати новолатинський текст на предмет того, як у ньому реалізовано принципи сучасних йому латиномовних «Поетик».

 

Рекомендована література

Трофимук М.С.

 

Шевченко-Савчинська Л.Г.

Латиномовна література України XV – XIX ст.: жанри, мотиви, ідеї

Латиномовна українська література. Загальний огляд

Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2014

К., 2013