Латинський словотвір

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840Інк41Домбровський Р. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв не лише викладенні теоретичні знання стосовно способів розширення лексичного складу латинської мови, але й зміг застосувати отримані навички під час практичної діяльності, зокрема під час вивчення нових слів, написання наукових досліджень, пов’язаних із вивченням словотвірних гнізд, а також під час читання текстів мовою оригіналу. Після ознайомлення з курсом студенти оволодіють необхідним комплексом знань для подальшої самостійної роботи у сфері класичної філології, навчаться вирізняти афіксальні компоненти у слові, відмежовувати їх від кореня, уміти класифікувати їх під час виконання наукових проєктів, досліджень чи аналізу тексту.

 Результати навчання:

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: теорію словотворення в латинській мові, методику словотвірного аналізу;

вміти: Здійснювати словотвірний аналіз дериватів, відмежовувати його від морфемного аналізу, визначати словотвірні моделі.

Рекомендована література

Базова

 1. Боровський Я.М. Учебник латинського языка для гуманитаних факультетов / Я.М. Боровський, А.В. Болдырев – М.: Висш. школа , 1975-479 с. ( розділ «Словообразование»)
 2. Звонська Л.Л. Латинська мова / Л.Л. Звонська, В.М. Шовковий. – К.: Звання 2006, 711 с. (розділ «Словотвір»)
 3. Третяков К.В. Структура та семантика іменних композитів / К.В. Третякова // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 565. Романо-словянський дискурс. – Чернівці: Чернівецький ніц. у-т, 2011 – С. 138-142
 4. Leumann M. Gruppierung und Funklionen der Wortlildungssuffixe / M. Leumann // Prolleme der lateinischen Grammatik; hrsg. Von Klaus strunk. – Darmstadt, 197. – S.131-161

Допоміжна

 1. Kuhner R. Ausfuhrliche Grammatik der lateinischen sprache / R. Ausfuhrliche Grammatik der lateinischen sprache / R. Kuhner. Honnowaer: Hahnsehe Ruchhandlung, 1877. – Bd I – XX, 7475 (розділ «Wortlildunslehre»)
 2. Leumann M.Lateinische Laut – und Formenlehre/ Manu Leumann. – Munchen : C. H. Beck, 1963. – XVI, 391 S. (розділ «Wortlildung»)

Інформаційні ресурси

 1. The Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com (латинські тексти)
 2. Bibliotheca Augustana: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html (тексти)
 3. IntraText Digital Library: http://www.intratext.com/Catalogo/ (тексти + конкорданції)
 4. Perseus Project: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman (тексти, інші матеріали)
 5. Bibliographia Latina selecta: http://mvdpoel.ruhosting.nl/bibliografie/indexgeneralis.htm

Матеріали

Латинський словотвір (силабус)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму