Лексико-семантичні засоби вираження простору в сучасній французькій мові

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Кузик Наталя ЮріївнаІнф21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Інф21Кузик Наталя Юріївна

Опис курсу

Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів із закономірностями і специфікою концептуалізації простору в сучасній французькій мові, а також із лексико-семантичними засобами вираження елементів цього універсального концепту у французькій мові. Програма спецкурсу передбачає також ознайомлення студентів зі поняттями простору в філософському, фізичному та перцептивному аспектах, з особливостями відбиття перцептивного простору в мові, а також з елементами просторових відношень, які зазнають вербалізації.  У процесі засвоєння матеріалу спецкурсу студенти також ознайомляться з центральними, фоновими та периферійними складовими концепту простір у французькій мові в порівнянні з українською мовою, розглянуть маркери та лексико-граматичні категорії слів просторової локалізації. У програмі передбачено також аналіз текстів з метою розгляду лексико-семантичних та граматичних засобів формування локативних конструкції, притаманних сучасній французькій мові.

Після вивчення курсу студенти повинні

  • знати: закономірності та специфіку концептуалізації простору в сучасній французькій мові, а також лексико-семантичні засоби вираження елементів цього універсального концепту у французькій мові; розуміти поняття простору в філософському, фізичному та перцептивному аспектах, а також особливості відбиття перцептивного простору в мові; знати основні та периферійні елементи просторових відношень, які зазнають вербалізаціїу французькій мові; знати специфіку структури та засобів вираження концепту простір у французькій мові порівняно з українською.
  • вміти: ідентифікувати маркери та лексико-граматичні категорії слів просторової локалізацій у французьких текстах; вміти розрізняти та використовувати основні та периферійні елементи просторових відношень, які зазнають вербалізаціїу французькій мові,типові просторові ситуації, вміти встановити семантику та граматичні особливості локативних конструкцій,визначати типові засоби їх вираження у французькій мові та вміти вживати їх у мовленні, а також адекватно передавати у перекладі на українську мову.

Рекомендована література

  1. Bartmiński J. Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata // Językowy obraz świata / pod red. J. Bartmińskiego, Lublin, 1990. – 316 s.
  2. Alain Berrendonner. L’auto-représentation du discour comme espace // Espace et temps dans les langues romanes et slaves / réd. K. Bogacki, T. Giermak-Zielińska. – Varsovie: Publications de l`Institut de Philologie Romane Université de Varsovie, 1997. – p. 111-124.
  3. M. Berthonneau Avant-après. De l’espace au temps // Lexique. – 1993. – 11. – pp. 41-109.
  4. Andrée Borillo. L’espace et son expression en français. – Paris : Ophrys, 1998. – 170 p.
  5. Claude Vandeloise. L’espace en français. Sémantique des prépositions spatiales. Paris : Éditions du Seuil, 1986. – 253 p.
  6. Виноградова О.В. Антропоцентричний характер функціонально-семантичної категорії локативності // Лінгвістичні студії. Зб. наук. праць. Вип. 8. – Донецьк: Дон НУ, 2001. – С.104-109.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус