Література Іспанії Срібного Віку

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820Маєвська О. Т.

Опис курсу

Мета курсу: поглибити знання студентів періоду Срібного віку (generación del 27) Іспанії, вивчити головні твори провідних іспанських авторів окресленого періоду, розвинути практичні навички аналізу художніх текстів, поглибити розуміння студентами національних особливостей творення художнього тексту.

В результаті вивчення даного курсу
Студент повинен знати:
– найзагальніші теоретичні положення доби Срібного віку;
– основні поетологічні особливості;
– особливості творчого методу різних авторів в межах однієї естетики і поетики;

Студент повинен уміти:
– практично застосовувати навички поетологічного аналізу;
– аналізувати систему художньої мови літературного твору;
– бачити подібне та відмінне у світоглядних системах письменників;
– простежувати взаємовпливи авторів в межах покоління 1927 року;
– простежити зв’язок літератури окресленого періоду з творами інших видів мистецтва.

Рекомендована література

1. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с.
2. Література. Теорія. Методологія / [пер. з польськ. С. Яковенко; упор. і наук. ред. Д. Уліцької]. – Київ : Вид. дім. «Києво-Могилянська академія», 2006. – 543 с.
3. Літературознавчий словник-довідник // Літературознавча енциклопедія / [за ред. Р. Гром’яка, Ю. Коваліва]. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2007. – 752 с.
4. Можаева А.Б. Внуки Гонгоры// Культ как феномен литературного процесса: автор, текст, читатель. Москва: ИМЛИ, 2011, с.252-265
5. Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори. Київ: Основи, 1994. 424 с.
6. Antología poética (del modernismo a la generación del 27). Madrid: SM, 2019.
7. Dámaso Alonso «Poesía española: Ensayo de métodos y límites estilísticos»
8. Díez de Revenga F.J. Panorama crítico de la generación del 27. Madrid: Editorial Castalia, 1987
9. Rozas J.M. La generación del 27 desde dentro: textos y documentos. Madrid: Ediciones Alcalá, 1974
10. https://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce22-23/cauce22-23_33.pdf
11. https://www.caracteristicas.co/generacion-del-27/
12. https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/dublin_damaso_alonso.htm

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус