Менеджмент навчального процесу та медіаметодика

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Савчук  А. Я.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Опис курсу

Дисципліна «Менеджмент навчального процесу та медіаметодика» є вибірковою дисципліною з спеціальності __035.01 Філологія. Мова і література (англійська)__ для освітньої програми __бакалавр_ , яка викладається в __7__

семестрі в обсязі __3__ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб якісно і професійно здійснювати навчальний процес. Тому у курсі представлено як огляд традиційних концепцій та підходів до вивчення і навчання, так і ряд альтернативних методик, включаючи використання новітніх інструментів у викладанні та ряду технічних елементів, які потрібні для сучасного викладача
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Менеджмент навчального процесу та медіаметодика» є ознайомлення студентів із традиційними та новітніми методиками ведення навчального процесу: в реальному та віртуальному класі; їх оволодіння сучасними підходами до ведення навчального процесу на усіх етапах, та інструментами для покращення ефективності та полегшення навчання.

Рекомендована література

Harmer, J. (2007) The Practice of English Language Teaching (4th edition), Longman

Hocky, N. (2010) Teaching Online. Tools and techniques, options and opportunities, Delta Publishing

Hughes, A. (2002) Testing for Language Teachers, CUP.

Parrott, M. (2000) Grammar for English Language Teachers, CUP

Scrivener, J. (2005) Learning Teaching (2nd edition), Heinemann

Scrivener, J. (2012) Classroom Management Techniques, CUP

Thornbury, S. (2017) The new A-Z of ELT : a dictionary of terms and concepts, Macmillan Education

Силабус:

Завантажити силабус