Методи перекладацьких досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Бриська  О. Я.Інп51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Іна-51МБриська  О. Я.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є детальне ознайомлення студентів з сучасними методами перекладознавчого аналізу, формування у студентів цілісного уявлення про різноманіття концептів і алгоритмів перекладознавчого дослідження;

Результати навчання:

  • знати: основні парадигми дослідження у сучасному перекладознавстві; термінологічний апарат методології наукових досліджень; основні поняття  перекладознавчої методології; основні методи перекладознавчого дослідження; загальні принципи виконання перекладознавчих досліджень.
  • вміти: формулювати основні наукові проблеми та конкретні питання сучасного перекладознавства; диференціювати методи, які використовуються у перекладознавчих дослідженнях; застосовувати теоретичні знання на практиці; виконувати практичні завдання, що потребують знання основних методів перекладознавчого аналізу.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму