Методичні принципи письмового висловлювання (французька мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820Писаревська О. В.Інф41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
84Інф41Миколаєвич-Джуман Н. Б.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:
Метою даного курсу є ознайомити студентів з базовими та теоретичними основами курсу, акцентуючи увагу на методичні принципи письмового висловлювання. Оволодіти у повному обсязі теоретичними знаннями, необхідними для вирішення практичних та науково-методичних завдань організації навчального процесу.
Курс передбачає знайомство з основними техніками писемної майстерності згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Метою занять є формування у студентів вмінь та навичок ефективного писемного висловлювання .
Результати навчання:
• знати:
знати основні теоретичні засади письмового висловлювання, дескриптивні критерії рівнів володіння мовою /компетенції письмо усіх рівнів користувачів/, техніку писемного висловлювання і його оцінювання згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.
• вміти:
написати чіткий, послідовний текст у певному стилі, написати діловий лист, доповіді й статті, представляючи проблему (предмет розгляду) за допомогою ефективної логічної структури, що дозволяє адресату виділити й запам’ятати значущі пункти. Написати резюме та огляди професійних або літературних праць. виражати думку у формі чіткого, добре
структурованого тексту, висловлюючись досить поширено. Писати листи, твори або доповіді на складні теми, підкреслюючи те, що є найважливішим. Обрати стиль відповідно до уявного читача, створювати власне письмове висловлювання на дискусійну тему. Будувати письмове висловлювання, логічно викладаючи зміст, підпорядковуючи його темі і основній думці, задуму, обраному стилю та типу мовлення, досягати визначеної комунікативної мети.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус