Міжкультурна комунікація і переклад

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Кам'янець А. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Курс впорядковує знання з проблем міжкультурної комунікації, зокрема поглиблює розуміння поняття “культура” й дає уявлення про основні типології культур та типи комунікації;

Результати навчання:

  • знати:  проблеми міжкультурної комунікації, основні типології культур; типи комунікації; суть понять “культурні цінності” і “культурні стереотипи”; суть теорії ввічливості П. Браун і С. Левінсона; суть поняття “міжкультурна компетентність”; суть “моделі розвитку міжкультурної чутливості” М. Беннетта.
  • вміти: правильно ідентифікувати проблеми, що виникають у процесі міжкультурної комунікації, і знаходити шляхи їх розв’язання; застосовувати набуті теоретичні знання у практичній професійній діяльності, зокрема при виконанні усного перекладу, а також у науковому дослідженні.