Міжтекстуальні зв’язки музики і художнього тексту у ХХ столітті

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Стецько Я. Т.Інф51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інф51Мдоцент Стецько Я. Т.

Опис курсу

Метою курсу є отримати знання культурних та історичних передумов розвитку українського та французького музичного мистецтва ХХ століття; володіння терміносистемою аналізу поетичного мовлення; виявлення синтаксичних, лексико-семантичних, фонетико-просодичних засобів екстраполяції музичного мистецтва в поетичне мовлення.

Рекомендована література

        1. Стецько Я.Т. Французька та українська поезія першої половини ХХ століття.                           Семантикостилістична типізація : монографія / Я.Т. Стецько. – Ужгород : Ґражда,                2013. – 228 с. – ISBN 978-966-176-085-0.

  1. Наливайко Д. Взаємозв’язки і взаємодії літератури й інших мистецтв в аспекті компаративістики. Дмитро Наливайко. – Київ, 2003 // Літературний дискурс: генезис, рецепція, інтерпретація (літературознавчий, культурологічний і методичний аспекти) Зб. Матеріалів міжнародної конференції. C. 3-25.
  2. Стецько Я.Т. Музикальність української та французької прози другої половини ХХ століття: (на матеріалі творів О. Довженка, М. Вінграновського та А. Боско) / Я.Т. Стецько // К.: Слово і час. – 2017. – № 2. – С. 20-31.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус