Мова римської лірики

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Інк31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Інк31

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни: Мета навчальної дисципліни – виробити у студентів культуру читання латинського поетичного тексту, формування загального уявлення про природу жанрів античної поезії (сатири, оди. еподи. послання тощо). На прикладі конкретних текстів здобувач отримає уявлення про специфіку жанру римської лірики, її основні розміри, особливості використання синтактико-стилістичних засобів та тропів, а також підвищить рівень володіння латинською мовою. Курс ставить перед собою завдання формування в студентів вмінь використовувати весь обсяг знань не лише граматики і лексики, але й теорії та історії літератури при читанні, перекладі та детальному поетичному аналізі текстів.

 

Результати навчання:

знати: жанрову, мовну, стилістичну та ін. специфіку римської лірики, віршовані розміри, а також володіти мовою в обсязі, необхідному для читання відповідних поетичних текстів.

 

вміти: аналізувати тематичну структуру, композицію, мовностилістичні засоби поетичного тексту, читати відповідним віршованим розміром.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму