Мова сучасного французького теледискурсу.

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Мандзак І. А.Інф51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1Інф51МКузик Наталя Юріївна

Опис курсу

Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів із специфікою комунікативної спрямованості та організації простору французького аудіовізуального мовлення. Програма курсу передбачає також ознайомлення студентів із закономірностями побудови текстів різних жанрів аудіовізуального мовлення, а  також із тенденціями розвитку сучасного французького телемовлення.

Завдання дисципліни:

– Ознайомити студентів зі структурою та змістом аудіовізуального простору Франції та франкомовних країн.

– Навчити студентів розуміти комунікативну спрямованість та тенденції розвитку теледискурсу в зв’язку з мовною політикою Франції та мовно-культурною ситуацією в країні.

– Представити специфіку організації тексту різних жанрів аудіовізуального мовлення.

– Ознайомити студентів зі спеціальною лексикою, пов’язаною із теледискурсом; специфічними лексико-граматичними конструкціями, характерними для сучасного французького теледискурсу.

– Навчити студентів аналізувати зміст, структуру та мовні особливості вибраних телепрограм та аудіовідеотекстів; вичленовувати з тексту мовні засоби, спрямовані на типізацію, стереотипізацію та оцінку персонажів та ситуацій, а також пояснювати мету їх вживання  у тексті.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

знати: поняття пейзажу сучасного французького телемовлення та його структуру, розуміти комунікативну спрямованість та тенденції розвитку теледискурсу в зв’язку з мовною політикою Франції та мовно-культурною ситуацією в країні; особливості структури і змісту основних телепередач; специфіку організації тексту різних жанрів аудіовізуального мовлення; спеціальну лексику, пов’язану із теледискурсом; специфічні лексико-граматичні конструкції, характерні для сучасного французького теледискурсу.

вміти: орієнтуватися у просторі сучасного французького телемовлення; аналізувати зміст, структуру та мовні особливості вибраних телепрограм та аудіовідеотекстів; вичленовувати з тексту мовні засоби, спрямовані на типізацію, стереотипізацію та оцінку персонажів та ситуацій, а також пояснювати мету їх вживання  у тексті; застосовувати вивчену лексику та лексико-граматичні конструкції для аналізу та відтворення змісту телепередач.

Рекомендована література

  1. ФролякМ.П.. Le langage du cinéma et de l`audiovisuel français contemporain. Мова сучасного французького теледискурсу: Навчальний посібник. – Львів, 2013.
  2. Bougnoux D. Sciences de l`information er de la communication. – Paris, 1993.
  3. Toussaint Bruno. Le langage du cinéma et de la télévision. – Paris, 2006.
  4. Maushanmp N. Les Français. Mentalités et comportements. – Paris, 2006.
  5. Vocabulaire de l`audiovisuel et de la communication: enrichissement de la lange française. – Paris, 2010.
  6. Les annuaires professionnels de la création et de la communication // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bepub.com/audiovisuel.htm
  7. Clés de l`audiovisuel français // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //clesdelaudiovisuel.fr /Connaitre/Le-paysage-audiovisuel/Composition-du-paysage-audiovisuel-francais-la-television

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус