Національна французька література

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63Іспит
73Залік
82Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Кравець Я. І.Інф31
616доцент Кравець Я. І.Інф31
716доцент Кушнір І. Б.Інф41
810доцент Кушнір І. Б.Інф41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Інф31доцент Кравець Я. І.
616Інф31доцент Кушнір І. Б.
716Інф41доцент Кушнір І. Б.
810Інф41доцент Кушнір І. Б.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Національна література (французька)” є  ознайомити студентів з провідними літературними напрямами, течіями, жанрами у французькій літературі вказаних періодів, вивчити творчість провідних письменників, їхніх новацій та внеску у світовий літературний процес,  розуміти національні особливості французької літератури. Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення процесу і закономірностей розвитку французької літератури з етапу її зародження до сучасності. Курсом передбачено вивчення впродовж чотирьох семестрів літератури доби Середньовіччя, Відродження, XVII століття, Просвітництва, ХІХ століття (романтизм, класичний реалізм), літератури кінця ХІХ – ХХ століть у Франції.

Матеріали

Робоча програма курсу “Національна французька література”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус