Національна література (англійська література останньої третини ХІХ – ХХ ст.)

Тип: Нормативний

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Сенчук І. А.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46
810доцент Сенчук І. А.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Опис курсу

Даний курс розроблено таким чином, щоб упродовж двох семестрів студент не тільки сформував уявлення про процес, закономірності і своєрідність розвитку англійської літератури кінця ХІХ – ХХ століть, а й засвоїв філософсько-естетичні засади творчості й еволюцію художнього методу провідних англійських письменників та зумів зіставити набуті знання зі загальним культурним контекстом окремої історичної доби, виявити спільність окремих тенденцій в європейській літературі.
Для прочитання запропоновано твори провідних англійських письменників, які написані у різних жанрах та стилях і вповні демонструють ключові тенденції у розвитку англійської літератури.

Рекомендована література

1. Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману. – Львів, 2014.
2. Бандровська О., Сенчук І., Яремчук В. Англійська література ХІХ століття. – Львів, 2019.
3. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох. – Київ, 2007.
4. Гарин И. И. Век Джойса. – Москва, 2002.
5. Жлуктенко Н. Ю. Английский психологический роман ХХ века. – Киев, 1988.
6. Ионкис Г. Э. Английская поэзия ХХ века. – Москва, 1980.
7. Література Англії ХХ століття / за ред. К. О. Шахової. – Київ, 1993.
8. Макалін Г. В., Михальська Н. П. Історія англійської літератури. – Київ, 1997.
9. Павличко С. Д. Зарубіжна література: Дослідження та критичні статті. – Київ, 2001.
10. Сенчук І. Ірландський модернізм кінця ХІХ – першої пол. ХХ століть: В.Б. Єйтс і Дж. Джойс. – Львів, 2011.
11. Beasley R. Theorists of Modernist Poetry: T.S. Eliot, T.E. Hulme, Ezra Pound. – New York, 2007.
12. Bloomsbury Guide to English Literature. The New Authority on English Literature / Ed. by Marion Wynne-Davies. – London, 1989.
13. Bradbury M. The Modern British Novel. – London, 1994.
14. Caserio R. The Cambridge Companion to the Twentieth-Century English Novel. – Cambridge, 2009.
15. Fletcher R. H. A History of English Literature. – Access mode: http://www.fullbooks.com/A-History-of-English-Literature1.html

16. Innes C. Modern British Drama: The Twentieth Century. – New York, 2002.
17. Novelists and Novels / ed. and with an introd. by Harold Bloom. – Philadelphia, 2005.
18. Parsons D. Theorists of the Modernist Novel: James Joyce, Dorothy Richardson, Virginia Woolf. – London and New York, 2007.
19. The Cambridge Companion to English Novelists / ed. by Adrian Poole. – New York, 2009.
20. The Norton Anthology of English Literature. – New York, 1986.
21. The Oxford Companion to Twentieth-Century Literature in English / Ed. by Jenny Stringer. – Oxford, 1996.
22. The Oxford History of English Literature / edited by G. K. Hunter. – Oxford, 1983.
23. The Twentieth Century / Ed. By M. Dordsworth. – London, 1994.

Матеріали

Матеріали методичного забезпечення (7 семестр)

Матеріали методичного забезпечення (8 семестр)

Силабус:

Завантажити силабус