Мова римських неотериків

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Домбровський Р. О.Інк31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Інк31Домбровський Р. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

У курсі пропонується вивчення творчості неотериків та їх літературної програми. Розглядаються основні представники школи неотериків: Валерій Катон, Кальв, Фурій Бібакул, Катулл. Відзначено роль Катулла як найталановитішого з-поміж неотериків. Звернено увагу на мовновиражальні засоби у поезії Катулла, а також його роль у розвитку латинської поетичної мови.

 Результати навчання:

знати:

 1. Роль Катулла у становленні літературної течії неотериків.
 2. Методи дослідження мови Катулла
 3. Характерні мовні особливості поезії Катулла

вміти: аналізувати тематичну струткуру, композицію, мовностилістичні засоби тексту Катулла.

Рекомендована література

Базова

 1. Звонська Л.Л. Шовковий В.М. Латинська мова. К, 2006
 2. Шталь И.В. Поэзия Гая Валерия Катулла. М., 1977
 3. Comfort H. An Interpretation of Catullus’ First Poem // CPh 1925 XXIV P 170-182
 4. Singleton DA. Note on Catullus` first poem // CPh 1972 LXVII P.192-196
 5. Борбенчук І.М. Виражальні засоби латинської поетичної мови у творчості Катулла: автореф. дис. канд. філ нак: 10,02,14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. – К., 2017

автореферат: http://scc.knu.ua/upload/iblock/9ba/aref_Borbenchuk%20I.%20M..pdf,

дисертація: http://scc.knu.ua/upload/iblock/c5b/dis_Борбенчук%20І.М._new.pdf

 1. Valerii Catulli Carmina. Oxonii e typograheo claredoniano. Published in the United States by Oxford University Press., N.Y., 1958

Допоміжна

 1. Day, Archibald A. The Origins of Latin Love-Elegy. Oxford: B. Blackwell, 1938
 2. Борбенчук І.М. Функціонально-стилістичні особливості авторських сентенцій у творчості Катула // Studia linguistica – К 2010 – Вип. 4, С. 270-80.

Інформаційні ресурси

 1. The Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com (латинські тексти)
 2. Bibliotheca Augustana: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html (тексти)
 3. IntraText Digital Library: http://www.intratext.com/Catalogo/ (тексти + конкорданції)
 4. Perseus Project:
 5. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman (тексти, інші матеріали)
 6. Bibliographia Latina selecta: http://mvdpoel.ruhosting.nl/bibliografie/indexgeneralis.htm

Матеріали

Мова римських неотериків (силабус)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму