Німецькомовний монтажний роман

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Буйницька Т. О.Інн51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інн51Мдоцент Буйницька Т. О.

Опис курсу

Мета –  поглибити теоретичні знання  студентів щодо  структурно-композиційних варіантів жанру роману, зокрема монтажу, що виник під впливом техніки фільму та сформувати практичні навички аналізу композиційно-стилістичних засобів  монтажної техніки.

Завдання курсу полягає в ознайомленні студентів з композиційно-стилістичними засобами монтажної техніки на основі аналізу творів сучасних німецьких письменників.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

основні види композиційного монтажу, які існують у текстотворенні.

вміти:

розпізнавати та аналізувати ці види і визначати, як монтажна структура впливає на вираження теми твору.

Рекомендована література

 

 

  1. Драч И. Г. Поэтика романа-монтажа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.01.08 “Теорія літератури” / Драч Инна Геннадьевна – Москва, 2013.
  2. Зверев A.M. Американский роман 20 30-х годов / A.M. Зверев. -М.: Художественная литература, 1982. – 256 с.
  3. Broich U. Intertextualität: Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien / U. Broich, M. Pfister. – Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1985. – 364 S.
  4. Durzak M. Die deutsche Literatur der Gegenwart : Aspekte und Tendenzen / Manfred Durzak. – Stuttgart: Reclam, 1971. – 468 с.
  5. Petersen J. Der deutsche Roman der Moderne: Grundlegung – Typologie – Entwicklung / Jürgen Petersen. – Stuttgart: J. B. Metzler, 1991. – 424 S.
  6. Klotz V. Zitat und Montage in neuerer Literatur und Kunst / Volker Klotz. // Sprache im technischen Zeitalter. – 1976. – №60. – 19 S.

Kiesel H. Geschichte der literarischen Moderne: Sprache, Ästhetik, Dichtung im zwanzigsten Jahrhundert / Helmut Kiesel. – München: C.H.Beck, 2004. – 640 S.