Нормативна граматика (синтаксична семантика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Іна11, Іна12, Іна13, Іна14, Іна15, Іна16

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Іна11
Іна12
Іна13
Іна14
Іна15
Іна16

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: Метою вивчення дисципліни є розвиток розуміння синтаксичної будови мови, відносин між реченнями мови, основних граматичних вмінь і навичок студентів, які є передумовою адекватного використання іноземної мови в усному і писемному мовленні; розвиток практичного вміння використовувати широкий спектр лексико-граматичних засобів мови для успішного спілкування іноземною; навчання студентів співвідносити граматичні закономірності рідної і іноземної мови для використання цих навичок при виконанні перекладних вправ у двох напрямках: з української мови на англійську і навпаки; сприяння розвитку професійних навичок вживання граматичних структур англійської мови в усному спілкуванні; збагачення загального лінгвістичного досвіду студентів для подальшого вдосконалення ними своїх лексико-граматичних вмінь і навичок.

Результати навчання:

  • знати:
  • граматичні правила побудови речення в англійській мові;
  • граматичні правила для усного мовлення та письмового викладу інформаціі;
  • граматичні та семантичні засоби зв’язку тексту як єдиного цілого;
  • особливості перекладу граматичних конструкцій;
  • вміти:
  • впізнавати, розрізняти та перекладати різноманітні граматичні конструкціі;
  • розуміти монологічні повідомлення з застосуванням певних граматичних конструкцій;
  • застосовувати граматичні конструкціі в діалогічному мовленні;

реалізувати комунікативні наміри з певними граматичними конструкціями на письмі.