Британський постмодерністський роман: тенденції розвитку

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810доцент Бандровська О. Т.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46
810доцент Сенчук І. А.Іна41, Іна42, Іна43, Іна44, Іна45, Іна46

Опис курсу

Даний курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв загальні тенденції розвитку жанру роману в британській літературі другої половини ХХ – початку ХХІ століть та особливості художнього методу окремих британських письменників-постмодерністів, а також сформував цілісне уявлення про процес, закономірності і своєрідність розвитку британської літератури постмодернізму, зумів зіставити набуті знання із загальним історичним та культурним контекстом доби. В курсі задіяно актуальні літературно-критичні підходи до вивчення художньої літератури та процесу письма, які потрібні для того, щоб розвинути практичні навички аналізу літературного твору.
Для прочитання запропоновано програмні твори різних авторів, котрі вповні демонструють естетичні параметри літератури постмодернізму.

Рекомендована література

1. Фаулз Дж. Маг.
2. Лодж Д. Обмін місцями. Райські новини. Думає…
3. Бредбері М. Людина історії. Доктор Кримінале. До Ермітажу.
4. Барнс Дж. Історія світу в 10 ½ розділах. Папуга Флобера. Англія, Англія.
5. Акройд П. Чаттертон. Останній заповіт Оскара Вайлда. Хоксмур.
6. Рушді С. Опівнічні діти. Флорентійська чарівниця. Клоун Шалімар.
7. Ішіґуро К. Прозорий серпанок над горами. Не відпускай мене.
8. Курейші Г. Будда з передмістя.
9. Лессінг Д. Золотий записник. П’ята дитина.
10. Байетт А. С. Одержимість.
11. Бандровська О. Т. Творчість Девіда Лоджа і академічний контекст. – Київ, 1998.
12. Бандровська О. Трансформації біографічного жанру в творчості Пітера Акройда // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. CCXLVI. Праці Філологічної секції. – Львів, 2003.
13. Бредбері М. Британський роман нового часу. – Київ, 2011.
14. Горлач М. Концепт «Інший» у романній творчості Доріс Лессінг: автореф. – Сімферополь, 2013.
15. Дробіт І. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років ХХ ст.: автореф. – Київ, 2010.
16. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков, 2000.
17. Колесник Г. Модифікація жанру біографії у творчості Пітера Акройда: автореф. – Київ, 2008.

18. Мазін Д. Поетика романів Салмана Рушді: автореф. – Київ, 2003.
19. Петрусь О. Особливості наративної стратегії в біографічній прозі Пітера Акройда: автореф. – Дніпропетровськ, 2008.
20. Подкоритова О. Філософсько-ідеологічні засади творчості Доріс Лессінг: пошуки ідеалу // Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. – 2009. – Вип. 46. – С. 175-179.
21. Усенко О. Японський компонент імагологічної проблематики творчості Кадзуо Ішігуро: автореф. – Дніпропетровськ, 2014.
22. A Companion to the British and Irish Novel. 1945–2000 / ed. by B.W. Shaffer. – Oxford, 2005.
23. McHale B. Postmodernist Fiction. – London & New York, 1993.
24. Morace R. A. The Dialogic Novels of Malcolm Bradbury and David Lodge. – Carbondale, IL, 1989.
25. Rennison N. Contemporary British Novelists. – London & New York, 2005.

Матеріали

Матеріали методичного забезпечення

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Британський постмодерністський роман: тенденції розвитку"

Завантажити силабус