Новітній британський роман: тенденції розвитку

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Іна-51М, Іна-52М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Іна-51М
Іна-52М

Опис курсу

Новітній британський роман: культурно-інтелектуальний контекст. Культурно-історичні координати сучасної літератури у Великій Британії: глобалізаційні тенденції та мультикультуралізм. Актуальні літературно-критичні підходи до вивчення сучасної художньої літератури.

 

Британський постмодерністичний роман: провідні тенденції розвитку. Національна специфіка становлення постмодернізму в літературі Великої Британії. Жанрова багатомірність сучасного британського постмодерністичного роману.

Поетика британського університетського роману. Сучасний університетський роман і академічне літературознавство. Проблематика і поетика романів університетської трилогії Д. Лоджа. Творчість М. Бредбері в контексті університетської прози.

Історичний дискурс у британському романі зламу ХХ–ХХІ ст. Репрезентація історії в художній літературі: поняття «фікційна історія» та «історіографічний метароман». Постмодерна рецепція історії в романах М. Бредбері. Особливості історіографічного роману Ґ. Свіфта. Концепція історичного часу в романах Дж. Барнса «Історія світу в 10 ½ розділах» та «Англія, Англія».

Конфігурація сучасного британського біографічного роману: поняття «художня біографія», «біографічний роман». Металітературні модифікації біографічного роману Дж. Барнса «Папуга Флобера». Трансформації біографічного жанру в творчості П. Акройда.

 

Мультикультурний контекст сучасної британської літератури. Британський художній мультикультуралізм: специфіка і природа. Постколоніальна складова мультикультурного дискурсу. Художня модель картини світу в романах В.С. Найпола. Проблематика творчості Т. Мо. Романна творчість С. Рушді у контексті британського художнього мультикультуралізму. Репрезентація історії в романах С. Рушді.

Проблема національної і культурної ідентичності в сучасному британському романі: поняття «гібридна ідентичність». Проблема гібридної ідентичності в творчості Г. Курейші: роман «Будда з передмістя». Поетика і проблематика романів К. Ішіґуро.

 

Фемінний дискурс сучасної британської літератури. Дослідження людської природи та проблема ідентичності в романній творчості Д. Лессінг. Поєднання історичного і психологічного дискурсів у романах А.С. Байетт: поетологічні особливості роману «Одержимість». Проблематика і поетологічні особливості романів М. Дреббл.

 

Результати навчання:

  • знати: найважливіші тенденції розвитку сучасного британського роману; естетичні та літературні погляди провідних національних письменників; програмні романи письменників, а також головні етапи творчості; переклади українською мовою творів національної літератури;

вміти: аналізувати художні твори сучасної британської літератури, виявляючи у них проблематику ідентичності, риси постмодернізму, мультикультуралізму, фемінного дискурсу; пояснювати вияви загальних особливостей і художніх рис, притаманних літературному напряму чи течії, в окремому творі; визначати художні особливості твору; показати, у чому полягає новаторство автора твору.