Ораторський дискурс у давньому Римі

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840Інк41Домбровський Р. О.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Розглядається ораторський дискурс як особливий вид комунікації у Древньому Римі. Наводяться основні представники ораторського дискурсу в Древньому Римі: Гортензій, Брут, Крас, Цицерон, Квінтіліан, Сенека Старший. Відзначається експресивність як стильова домінанта ораторського дискурсу. Пропонуюється аналіз граматичних, синтаксичних, лексичних та стилістичних засобів текстового матеріалу римських ораторів.

 Результати навчання:

 • знати:
  1. Історію виникнення та розвитку ораторського дискурсу у Древньому Римі.
  2. Особливості ораторського стилю основних представників ораторського дискурсу.
  3. Характерні мовно-стилістичні особливості тестів ораторського дискурсу.

  вміти: перекладати уривки текстів оратоського дискурсу Древнього Риму та здійснювати аналіз лінгвостилістичних засобів у його текстах.

Рекомендована література

Основна

 1. Cicero M.T. Orationes selectae/ Lipsiae, Teubner, 1878.
 2. Поліщук А.С. Риторика Давньої Греції. – К.: Логос, 2018.
 3. Wybór z piśm retorycznych. Lwów: Filomata, s.a.
 4. Кузнецова Т.И., Стрепикова И.П. Ораторское искусство в Древнем Риме. – М.: Накука, 1976.
 5. Куньч З., Городиловська Г., Шмілик І. Риторика: Підручник. Львів, 2016
 6. Олійник Т.І. М. Туллій Ціцерон – вершина римського красномовства. К, 1990
 7. Сербенська Олександра. Риторика як наука про успішну мовну комунікаці // Записки «Перекладацької майстерні 2000-2001» – Львів, 2002. – С. 122-137
 8. Ніколаєнко О.А. Лінгвокультурологічні аспекти аналізу метафор і фразеологізмів в ораторському дискурсі давнього Риму // Науковий вісник Чернівецького нац. ун-ту. – Вип. 565. Романо-слов’янський дисукрс. – Чернівці, 2011. – С89-92.

Допоміжна:

 1. Пащенко Н. І., Пащенко В. І. Антична література.—К., 2003
 1. Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIIІ ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. – К., 1983 http://litopys.org.ua/masluk/mas.htm
 2. The Cambridge History of Literary Criticism – vol. 3 : Renaissance. – Cambridge, 2008

Інформаційні ресурси

 1. Ізборник: Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації – http://izbornyk.org.ua/
 2. The Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com (латинські тексти)
 3. Bibliotheca Augustana: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html (тексти)
 4. IntraText Digital Library: http://www.intratext.com/Catalogo/ (тексти + конкорданції)
 5. Perseus Project: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman (тексти, інші матеріали)
 6. Bibliographia Latina selecta: http://mvdpoel.ruhosting.nl/bibliografie/indexgeneralis.htm

Матеріали

Ораторський дискурс у древньому Римі: Силабус

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму