Ораторський дискурс у давньому Римі

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840Інк41

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Ораторське мистецтво Стародавнього Риму продовжило традиції, започатковані греками, однак мало і своїх соціально-культурі, лексичні, стилістичні, синтаксичні особливості. Мета курсу: ознайомити студентів із провідними ораторами давнього Риму, їх біографіями, доробком та ідіостилем, навчити студентів основних правил побудови ораторської промови, ознайомити їх із із комплексом риторичних фігур та засобів

 

 

Результати навчання:

  • знати:

життєписи і творічість видатних римський ораторів; специфіку побудови промов, ідіостиль ораторів.

  • вміти:

виявляти і аналізувати синтактико-стилістичні, риторичні засоби, а також тропи, характерні для ораторського дискурсу; аналізувати структуру та композицію ораторських промов