Основна мова (магістри – французька філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96Іспит
106Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
948Інф51Мдоцент Чапля О. С.
1048Інф51Мдоцент Чапля О. С.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є вміння транскрибувати й аналізувати  актуальні відеоновини, репортажі, документальні фільми та статті відомих французьких каналів, та інтернет видань та періодичних видань; їхній детальний аналіз та коментар про найактуальніші події у світі та в Україні зокрема, сприятиме зацікавленню студентів лексикою сучасної французької мови, спонукатиме спудеїв до словесного аналізу новин, вираженню думки, творчого мислення з тим, щоб у запропонований спосіб опрацьовувати найгарячіші новини французьких мас-медійних засобів.

Саме такий підхід у вивченні французької мови як основної сприятиме збагаченню словникового запасу старшокурсників, розвитку їхніх мовленнєвих навичок, умінню коментувати та аналізувати актуальні новини, вести пошукову роботу з тим, щоб опрацювувати найактуальніші матеріали французьких мас-медійних засобів, відомих літературних та періодичних видань, навчальних підручників тощо.

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

  1. Бабінчук І.І.. Le manuel de français. – Л.: Ви-во Львівського націрнального ун-ту. 2012. – 280 с.

2.Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. – М.: Добросовет, 2000. – 832 с.

Домашнє читання

3.Camus A. La peste. – Paris. Éditions Gallimard. 1983. -251p.

4.Saint-Exupéry. Terre des hommes.  – Paris. Éditions Gallimard. 1983. 182p.

  1. Saint-Exupéry. Vol de nuit. – Paris. Éditions Gallimard. 1983. 182p.
  2. Saint-Exupéry. Pilote de guerre. – Paris. Éditions Gallimard. 1983. 182p.

Допоміжна

  1. Grande Larousse en 5 volumes. – P.: Librairie Larousse, 1994. – Vol. 5, – 1750 p.
  2. Grand dictionnaire hachette encyclopédique. -P.: Edition de la Connaissance, 1993.- 1620 p.

9.Le Petit Robert. – P.: Larousse, 1997. – 2451 p.

  1. Nouveau dictionnaire analogique. – P.: Librairie Larousse, 1989. – 855 p.

Матеріали

Чапля О.С. Навчально-методичний посібник «Транскрипція та переклад навчальних відеоматеріалів з дисципліни «Французька мова та література» для студентів V–го року навчання». La transcription et la traduсtion des matériaux didactiques vidéovisuels pour les étudiants de la V–ième année de philologie française./ О.С.Чапля. – Львів. 2016р.