Основна мова

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
111Іспит
210Іспит
312Іспит
411Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1192Іна11доцент Бернар Г. Б., Град А. І.
Іна12доцент Бублик Т. Є., Лук’яненко С. Ф.
Іна13Савчук А. Я., Хоміченко В. В.
Іна14Лемещук Л. В., Крупська Н. Г.
Іна15Нера Н. Я., Сабат Н. О.
Іна16Війтів О. І.
2160Іна11доцент Бернар Г. Б., Град А. І.
Іна12доцент Бублик Т. Є., Лук’яненко С. Ф.
Іна13Савчук А. Я., Хоміченко В. В.
Іна14Лемещук Л. В., Крупська Н. Г.
Іна15Нера Н. Я., Сабат Н. О.
Іна16Війтів О. І.
3160Іна21Годісь Ю. Я., Оленюк О. В.
Іна22Сподарик О. В., Самотея А. В.
Іна23Гавронська-Суслова І. Б., Пайонкевич Х. П.
Іна24Хоміченко В. В., Ковалів С. Ю.
Іна25доцент Бублик Т. Є.
Іна26Павлишенко О. А., доцент Ляшенко Т. С.
4144Іна21Пайонкевич Х. П., Оленюк О. В.
Іна22Сподарик О. В., Самотея А. В.
Іна23Гавронська-Суслова І. Б.
Іна24Хоміченко В. В., Ковалів С. Ю.
Іна25доцент Бублик Т. Є.
Іна26доцент Гураль О. Ю.

Опис курсу

Мета курсу передбачає подальше удосконалення набутих студентами знань з теорії та практики мови у школах, розвиток їхніх творчих здібностей, розширення різнорівневої мовленнєвої компетенції майбутніх філологів, підвищення мовної компетенції студентів до якісно вищого рівня, а саме Upper Intermediate у читанні,  письмі, аудіюванні  та усному мовленні.

Робота над темами та різножанровими видами текстів передбачає подальше удосконалення лексичних, граматичних, фонетичних навичок студентів, розширення їхнього активного та потенційного словникового запасу. Це відбувається як при аналізі текстового матеріалу, так і в ситуативних контекстах, в різних видах мовленнєвої  діяльності.

 

 Завдання курсу:

 • сформувати у студентів наукове уявлення про системний характер лексики та граматики англійської мови
 • розширити та активувати у студентів здобуті раніше знання, вміння та навички
 • ознайомити з ефективними способами розширення власного вокабуляру та вдосконалення граматичної компетентності
 • навчити виконувати та аналізувати різні види письмових завдань, сформувавши базові уявлення про офіційний та розмовний стилі
 • сформувати вміння сприймати автентичний аудіо та відео матеріал
 • вдосконалити діалогічне та монологічне мовлення студента, а також виробити вміння виражати власну думку на запропоновану тему.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

 

знати та уміти використовувати на практиці:

 • головні граматичні правила,
 • особливості лексичного значення (синоніми, омоніми, антоніми, лексико-семантичні поля),
 • шляхи збагачення англійської лексики ( словотворення, запозичення утворення фразеологічних одиниць),
 • відмінність між різними видами письма та стилями написання, різними способами сприйняття та обробки усної та друкованої інформації,
 • вміння рефлектувати, а саме відповідно висловлюватись з приводу почутого;

 

уміти :

 • розуміти різноманітні тексти невеликого обсягу та розкривати імпліцитну інформацію, що міститься в них
 • висловлюватись вільно та спонтанно, не відчуваючи брак умовних засобів для вираження власної думки
 • ефективно та гнучко використовувати знання з англійської мови у різноманітних ситуаціях соціального, навчального та професійного спілкування
 • ефективно висловлюватись письмово на загальні теми у таких типах текстів – персональні та ділові листи, резюме та коментарі, академічні твори

розуміти та комунікативно реагувати на загальну та приховану інформацію у таких типах тексту – історії, оповідання, уривки зі статей, невеликі віршові форми і т. д.