Основна мова (англійська)

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
58Іспит
68Іспит
74Іспит
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5128Іна31Снєда Ю. С., Кузик О. А.
Іна32доцент Татаровська О. В., доцент Ладницька О. Л.
Іна33Будна М. В.
Іна34Ігнатенко Л. В., Барановська О. Д.
Іна35доцент Івашків-Когут С. В., доцент Черкас Н. В.
Іна36Дацько Ю. М., доцент Кінаш Л. Я.
6128Іна31Снєда Ю. С., Кузик О. А.
Іна32доцент Татаровська О. В., доцент Ладницька О. Л.
Іна33Будна М. В.
Іна34Ігнатенко Л. В., Барановська О. Д.
Іна35доцент Івашків-Когут С. В., доцент Черкас Н. В.
Іна36Дацько Ю. М., доцент Кінаш Л. Я.
742Іна41Дячук Н. О., доцент Потятиник У. О.
Іна42Федина М. Р., Малашняк М. А.
Іна43Рядська Р. І., доцент Ділай І. П.
Іна44доцент Дейчаківська О. В.
Іна45доцент Івашків-Когут С. В., доцент Бабійчук Л. В.
Іна46доцент Федоренко О. І., Кунець Х. Б.
841Іна41Дячук Н. О., доцент Потятиник У. О.
Іна42Федина М. Р., Малашняк М. А.
Іна43Рядська Р. І., доцент Дейчаківська О. В.
Іна44доцент Бабійчук Л. В.
Іна45доцент Федоренко О. І., доцент Саноцька Л. Г.

Опис курсу

Програма з англійської мови як основної для студентів четвертого курсу відділення англійської філології створена відповідно до вимог ступеневої освіти та Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Методологічною основою програми є розуміння мови як суспільного феномена, який існує в свідомості мовця як система лінгвальних елементів, що породжує інтенційно-релевантні висловлювання на базі відповідних функціонально-семантичних, словотворчих, лексико-граматичних і семантико-синтаксичних моделей. Мета курсу полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетенції студентів з англійської мови на рівні С2. Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції ґрунтується на принципі єдності тематичного та міжкультурного аспектів. Тематичний аспект спирається на особистий і фаховий досвід студента і охоплює як побутову тематику (типові повсякденні ситуації), так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя країни, мову якої вивчають). Курс складається з чотирьох аспектів: аналітичне читання, мова ЗМІ, академічне письмо та домашнє читання, які забезпечують комплексне досягнення мети курсу.

 

Результати навчання:

  • знати:

а) засоби вираження певної комунікативної  інтенції;

б) формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;

в) складні морфологічні і синтаксичні категорії, що складають лінгвальну сутність граматики сучасної англійської мови;

г) різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, синтаксичної трансформації, функції в реченні  та ін.

д) особливості мови ЗМІ;

е) складну спеціальну лексику в межах курсу.

 

  • вміти:

а) розуміти без утруднень практично почуте або прочитане;

б) вилучити інформацію з різних усних чи письмових джерел, узагальнити її і зробити аргументований виклад у зв’язній формі;

в) висловлюватись спонтанно, дуже швидко і точно, диференціюючи найтонші відтінки смислу у доволі складних ситуаціях;

г) вільно добирати синоніми, антоніми, гнучко володіти лексикою;

д) володіти експресивними, емоційними, логічними засобами мови та спрямовувати їх для досягнення запланованого прагматичного результату.