Перша іноземна мова (французька) (4 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Немає
87Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
796Інф41Ярошко Н. С.
870Інф41Ярошко Н. С.

Опис курсу

Курс «Перша іноземна мова (французька)» спрямований на досягнення студентами мовної компетенції рівня В2-С1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Курс ґрунтується на опрацюванні текстів, взятих із сучасної французької преси. Їхня тематика та лексична насиченість відображають різні аспекти сьогодення. Особлива увага приділяється опрацюванню вправ з орфографії та фразеології. Підсумкові лексичні вправи, а також теми для дискусії, мають на меті формування комунікативної компетенції вищого рівня. Програма курсу передбачає також написання есе аргументативного характеру, що є типовим та обов’язковим завданням для проходження міжнародного екзамену зі знання французької мови DELF / DALF. Опрацювання теоретичного та практичного матеріалу з синтаксису складнопідрядних речень французької мови дозволяє студентові сформувати вміння професійного користувача мови, а також філологічне аналітичне бачення її структури. Відео- та аудіоматеріали, які входять у курс, дозволять значно підвищити рівень усного сприйняття та розуміння французької мови.

Рекомендована література

  1. Бабінчук І. І. Французька мова = Cours supérieur de français: підручник для студ. старших курсів вищих навч. закл. / І. І. Бабінчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 486 с.
  2. Бабінчук І. І. Практичний курс синтаксису складнопідрядних речень французької мови: навч. посібник для студ. старших курсів вищих навч. закл. / І. І. Бабінчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 244 с.
  3. Sirejols E., Renaud D. Grammaire 450 nouveaux exercices (niveau intermediaire)/ E. Sirejols, D. Renaud. – Sejer: Cle International, 2004. – 191 p.
  4. Parizet M.-L. ABC Delf B2 / M.-L. Parizet. – Sejer: Cle International, 2013. – 192 p.
  5. Boulares M., Frerot J.-L. Grammaire progressive du francais avec 400 exercices / M. Boulares, J.-L. Frerot. – Sejer: Cle International, 2004. – 192 p.
  6. Miquel C. Vocabulaire progressif du francais avec 250 exercices / C. Miquel. – Tours: Cle International, 2010. – 192 p.
  7. Pecheur J. Civilisation progressive du francais avec 400 exercices / J. Pecheur. – Baume-les-Dames: Cle International, 2010. – 223 p.

Матеріали

Осн.мова(фр)_7_8_сем