Перша іноземна мова (іспанська, магістри, 1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96.5Іспит
106.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
964Іні51МЦимбалістий І. Ю.
1064Іні51МЦимбалістий І. Ю.

Опис курсу

Мета курсу: Удосконалити як мовну, так і мовленнєву компетенцію студента на основі різнопланової тематики (суспільно-політичних, економічних та тем стосовно культурного життя країни, мову якої вивчають).

Удосконалювати уміння робити лінгвістичний аналіз авторського тексту-роздуму: визначати головну ідею та тему, досліджувати граматичні та лексичні ресурси, до яких вдається автор для забезпечення інформативності та експресивності тексту.

Розвивати уміння практично використовувати реальну “живу” мову, що вимагає співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування.

Завдання курсу: Сформувати мовленнєву компетенцію студентів на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма.

Головним завданням викладання граматики є удосконалення граматичних навиків, необхідних для аудіювання, мовлення, читання і письма, вивчення складних морфологічних та синтаксичних конструкцій згідно вимог даного курсу.

Рекомендована література

Базова література

1. Dolores Gálvez, Natividad Gálvez, Leonor Quintana Dominio. Curso de perfeccionamiento. – Madrid: Edelsa, 2008.

2. Ana Isabel Blanco, Rosa María Pérez El Cronómetro. Manual de Preparación del DELE (Nivel Superior). – Madrid: Edinumen, 2007.

3. Concha Moreno, Martina Tuts Curso de Perfeccionamiento. – Madrid: SGEL, 1991.

4. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.

5. Dolóres Gálvez Dominio. Curso de perfeccionamiento. – Madrid: Edelsa, 2007.

6. Jesús Arribas, Rosa Mª de Castro Preparación Diploma Superior de español lengua extranjera. – Madrid: Edelsa, 2000.

7. L. Busquets, L. Bonzi Ejercicios gramaticales de español (Nivel medio y superior). – Madrid: Verbum, 2004.

8. Lengua Española. – Madrid: Fundación Antonio Nebrija, Escuela de Verano Española, 1994

9. Rafael Álvarez Merlo, Emilio Alejandro Núñez Caberas Prácticas de lengua española (Nivel medio y superior). – Málaga: VG Ediciones, 2002.

Допоміжна література

1. Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles medio y superior). – Madrid.

2. Alzugaray P., Barrios Mª José, Hernández C. Preparación Diploma de Español. Nivel Intermedio B2. – Madrid: Edelsa, 2008.

3. Benítez P., Andión Mª Antonieta, Fernánez Mª del Carmen, Madrigal Mª Jesús. Español para extranjeros: cuaderno de ejercicios. – Madrid, 1998.

4. Cano Ginés A., Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B2). – Madrid: Edelsa, 2008.

5. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3 . – Madrid: SGEL, 2006.

6. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español

como lengua extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid: SGEL, 2007.

7. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática. – Madrid: Edelsa, 2009.

8. Encinar Ángeles. USO interactivo del vocabulario. – Madrid: Edelsa, 2008.

9. García Fernández N., Sánchez Lobato J. Español 2000. – Madrid: SGEL, 1993.

10. González Hermoso A., Romero Dueñas C. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B1). – Madrid: Edelsa, 2008.

11. González Hermoso A., Sánchez Alfaro M. Gramática del español como lengua extranjera. – Киев: Edelsa, “Методика”, 1998.

12. Hernández Guillermo. Análisis gramatical: teoría y práctica. Ejercicios y actividades de autoaprendizaje. – Madrid: SGEL, 2000.

13. Medina Montero Carlos G. Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa. – Madrid: SGEL, 2001.

14. Moreno Concha. Temas de gramática (nivel superior). – Madrid: SGEL, 2008.

15. Palomino M. Ángeles. Dual: pretextos para hablar. – Madrid: Edelsa, 2008..

16. Sándor László. Para practicar los pasados. – Madrid: Edelsa, 2008.

17. Sánchez Aquilino, Cantos Gómez P. 450 ejercicios gramaticales. – Madrid: SGEL, 2008.

Інформаційні ресурси

  1. http://www.cervantes.es/default.htm
  2. https://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
  3. http://www.auladiez.com/ejercicios/index.html

 

Силабус:

Завантажити силабус