Основи наукових досліджень (англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Дисципліна забезпечує знання загальної теорії методу; розуміння співвідношення між поняттями методологія – метод – підхід – принцип – процедура наукового дослідження; володіння метамовою лінгвістичних і перекладознавчих досліджень, знання підходів до класифікації методів та особливостей філософських та загально емпіричних методів, методів і процедур базових мовознавчих парадигм.

Результати навчання:

  • знати: загальну теорію методу, методику наукових  досліджень у галузі лінгвістики і перекладознавства.
  • вміти: застосовувати здобуті знання з методології й методики наукових  досліджень у царині лінгвістики і перекладознавства при написанні власних наукових праць; організовувати і проводити самостійні теоретичні та експериментальні дослідження, бачити місце проведеного дослідження у відповідній науковій парадигмі, оцінювати її теоретичне і практичне значення.