Основи нейродидактики

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Дубасевич М. Ю.Інн51С

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інн51СДубасевич М. Ю.

Опис курсу

Мета курсу: спираючись на актуальні тенденції міждисциплінарних досліджень та найновіші розробки у галузі методики викладання іноземної мови розширити методичну підготовку студентів до реалізації професійних функцій викладача іноземної мови.

Завдання:

 • поглибити отримані базові знання та вміння у сфері методики викладання іноземної мови
 • ознайомити студентів з освітніми стратегіями та технологіями, розробленими на основі міждисциплінарних досліджень у сфері нейробіології, нейропсихології та нейролінгвістики
 • створити у студентів теоретичну базу, що розкриває закономірності навчального процесу як результату взаємодії різних ділянок та систем головного мозку, сформувати уявлення про те, як навчається мозок та що стимулює розвиток його пізнавальних та інших функцій
 • сформувати у студентів уміння творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • принципи та методи нейродидактики та їхню роль у навчальному процесі
 • основні функції головного мозку та моделі обробки інформації
 • особливості формування (іншо)мовної компетенції з позиції нейролінгвістики та нейробіології
 • фактори які впливають на успішність процесів пізнання та навчання
 • типи пам’яті, особливості функціонування пам’яті та специфіку процесу запам’ятовування
 • теорію вправ для навчання іноземних мов і культур та підходи до формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції методами нейродидактики;

 вміти:

 • застосовувати методи нейродидактики для формування іншомовної комунікативної компетенції
 • розпізнавати різні стилі навчання та типи учнів
 • виявляти та реагувати на порушення процесу пізнання та вивчення
 • аналізувати, обирати, адаптувати вправи і завдання різних типів та видів згідно з принципами нейродидактики й ефективно їх використовувати;
 • аналізувати власний педагогічний досвід