Основи письмового перекладу

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532доцент Наняк Ю. О.
Рущак О. В.

Опис курсу

Мета курсу полягає у формуванні професійного мислення, а також ознайомленні з основами письмового перекладу.

Подано способи подолання багатьох лексичних, лексико-граматичних, семантичних труднощів перекладу професійно спрямованих текстів. Різні види перекладацьких трансформацій при перекладі наукових текстів з  англійської мови українською також виступають об’єктом розгляду.

В результаті вивчення цього курсу студент повинен знати різні підходи до аналізу письмового перекладу та його виконання; самостійно розширювати та застосовувати теоретичні знання та практичні вміння.

Рекомендована література

Базова

 1. Betz Dawn of an Era: Astronomers Hear and See Cosmic Collision // http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2017/10/16/gravitational-wave-neutron-stars/#.Wes4cLWkJ1s
 2. BrainDead (2016) Episode Scripts // https://www.springfieldspringfield.co.uk/episode_scripts.php?tv-show=braindead-2016
 3. Serban A. Introduction to Audiovisual Translation / А. Serban. [Electronic resource]. – Available from: http://ics.leeds.ac.uk/papers/llp/exhibits/16/IntroAVTranslation_Adriana_Serban.ppt
 4. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову / В. І. Карабан. – Флоренція, Страсбург, Гранада, Київ: TEMPUS, – 317 с.

 

Допоміжна

 1. Bartrina   The  Challenge  of  Research  in  Audiovisual  Translation  /  F.  Bartrina  //  Topics  in  Audiovisual  Translation.  Ed.  P.  Orero.  –  Amsterdam  :  John  Benjamins Publishing Co., 2004. – P. 157 – 168.
 2. Bassnet-McGuire S. Translation Studies / New Accents. – London and New York: Methuen, 1980. – XII. –159 p.
 3. Catford J. A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Linguistics. – London: Oxford Univ. Press, 1965. – viii, 103 p.
 4. Chaume, F.Translating non-verbal communication in dubbing / Poyatos, F. (ed.): Nonverbal Communication and Translation. – Amsterdam:John Benjamins, 1997. – 315-326.
 5. Delabastita, D. Translation and Mass-Communication: Film and TV Translation as Evidence of Cultural Dynamics/ Babel 35-4, 1989, – 193-218.
 6. Eco U. Experiences in Translation. – Toronto: Univ. of Toronto Press, 2001. – 135 p.
 7. Genztler E. Contemporary Translation Theories. – London & New York: Routledge, 1993. – 220 p.
 8. Newmark P. A Textbook of Translation. – New York; London: Prentice Hall, 1988. – XII. – 292 p.
 9. Orero   Audiovisual  Translation:  A  New  Dynamic  Umbrella  /P.  Orero  //  Topics  in  Audiovisual  Translation.  Ed.  P.  Orero.  –  Amsterdam  :  John  Benjamins  Publishing Co., 2004. – P. vii – xiii.
 10. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Л.:Просвещение, 1979. – 327 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму