Редагування перекладів

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Мольдерф О. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інм51М

Опис курсу

  • Мета навчальної дисципліни «Редагування перекладів» – формування у студентів знань та навиків, необхідних для удосконалення та покращення якості власних та чужих перекладів, приведення їх у відповідність до літературних норм за допомогою авторедагування та  редагування.
  • В процесі вивчення дисципліни студент знайомиться зі специфікою редагування перекладів, основними методами контролю і виправлення, аспектами та нормами редагування перекладів, а також видами помилок.
  • Виконання практичних завдань (авторедагуваня та редагування перекладів текстів різних жанрів, які містять орфографічні, пунктуаційні, граматичні, синтаксичні, стилістичні, композиційні помилки) дозволяє закріпити набуті теоретичні знання та формувати практичні навики редагування, а також узагальнити типові перекладацькі помилки в межах німецького-українського перекладу з метою їхнього уникання в майбутній професійній перекладацькій діяльності.

Рекомендована література

 

  1. Коптілов В. Теорія і практика перекладу : навчальний посібник / В. Коптілов. – Київ : Юніверс, 2002. – 280 с.
  2. Непийвода Н. Сам собі редактор [Текст] : порадник з української мови / Н. Ф. Непийвода. – К. : Українська книга, 1998. – 238 с.
  3. Основи редагування перекладів : конспект лекцій / Уклад. О. Ребрій. – Харків : ХНУ ім. В. Каразіна, 2010. – 88 с.
  4. Партико З. Загальне редагування: нормативні основи / З. Партико. – Львів : ВФ Афіша, 2006. – 416 с.
  5. Партико З. Норми редагування перекладів / З. Партико // Вісник книжкової палати. – 2013. – № 7. – С. 9-14.
  6. Партико З. Творче редагування та його методи / З. Партико // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 1. – С. 36-42.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму