Аналіз і критика перекладу (іспанська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Сайфутдінова О. Ю.Іні41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Іні41Сайфутдінова О. Ю.

Опис курсу

Мета: Курс “Аналіз і критика перекладу” спрямований на ознайомлення студентів іспанської філології 4-го курсу з теоретичними засадами перекладознавства.
Завдання:
1. Ознайомити студентів з основними термінами та поняттями перекладознавства (estudio traduccional) і критики перекладу.
2. Пояснити історичну сутність критики перекладу.
3. Викласти завдання критики перекладу.
4. Висвітлити методи перекладознавчого аналізу.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: теоретичні засади перекладознавства відповідно до тематики лекцій;
вміти: застосовувати методи перекладознавчого аналізу для власних досліджень, на основі засвоєних теоретичних знань оцінювати переклади та статті на тему предмету, вести дискусію про властивості окремих перекладів, обирати прийоми перекладу та перекладати тексти художньої літератури.

Рекомендована література

Базова

1. García Yebra Valentín. Sobre crítica de la traducción. https://www.yumpu.com/es/document/view/14362522/sobre-critica-de-la-traduccion-centro-virtual-cervantes
2. Алесіна Н.М., Виноградов В.С. Теорія і практика перекладу: Іспанська мова: Навч. Посібник. – К.: Вища школа, 1993.- 207 с.
3. Арутюнова Н. Д. Трудности перевода с испанского языка на русский. Учебное пособие. Издательство:Высшая школа, 2004.
4. Иовенко В. А. Практический курс перевода. Испанский язык. − Издательство: ЧеРо (2001)
5. Иовенко В.А. Практический курс перевода: Международные отношения: Испанский язык: Учебник для вузов. Издательство: М.: Р.Валент, 2007г.
6. Иовенко В.А. Теоретический курс перевода. Испанский язык. Учебник. – ЧеРо: 2005, 132.
7. Коптілов В. Теорія і практика перекладу. К, 2003.
8. Коростелева. Н. В. Испанский язык. Учебное пособие по юридическому переводу. − АСТ, Восток-Запад: 2005. – 112 c.
9. Кузнецов А. В. Испанский язык. Перевод коммерческой документации и корреспонденции. − Издательство: Муравей – Гайд (2000)
10. Фирсова Н. М. Испанский язык для бизнесменов. − Издательство: Муравей – Гайд (1999)
− А також матеріали з власного перекладацького досвіду

Допоміжна

11. Hoyo A. del. Diccionario de palabras y frases extranjeras en el español moderno. – Madrid: Ediciones Aguilar, 1988. – 421 p.
12. Испанско-русский и русско-испанский словарь с грамматикой: 4.5 тыс. слов в испанско-русской и 4.5 тыс. слов в русско-испанской части (сост. Черкасова Л.Н.). − (2001)
13. Испанско-русский фразеологический словарь / Под редакцией Э.И.Левинтовой. – М.: Русский язык, 1985. – 1075 с.
14. Морено Маньюэко Р. Русско-испанский разговорник. − Издательство: Русский язык (2000)
15. Никитина С. А. Испанско-русский русско-испанский словарь. − Издательство: АСТ (2002)
16. Туровер Г. Я., Ногейра Х. Большой русско-испанский словарь. − Издательство: Русский язык (2001)
17. Шмігер Тарас. Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами : монографія / Тарас Шмігер. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 510 с.

Інформаційні ресурси

1. www.multitran.ru
2. www.multilex.ru
3. pereklad.online.ua
4. www.translate.ru
5. www.online-slovar.net/spanish
6. www.wordreference.com
7. lingvo.abbyyonline.com/ru
8. multilex.meta.ua
9. www.diccionarios.com
10. http://clave.librosvivos.net/
11. http://www.elmundo.es/diccionarios/
12. https://www.pisni.org.ua/songs/2274665.html
13. https://www.corazones.org/santos/jeronimo.htm
14. Aquí está el pecho mujer. José Martí://www.espanol.kiev.ua/poesias.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму