Переклад галузевих текстів

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Кам'янець А. Б.Інп51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Інп51М

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є розвиток умінь: комплексно підходити до усвідомлення ідентичності аспектної стратифікації та наявності змістових відповідників у мові оригіналу та мові перекладу; застосовувати трансформації мовних одиниць щоб досягнути адекватності їх перекладу; вміти знаходити контекстуальні відповідники змістовим одиницям у мові перекладу та мові оригіналу; застосовувати адекватні варіанти відтворення складних для перекладу граматичних явищ і конструкцій.

Результати навчання:

  • знати: особливості та специфіку структури різних текстів технічної галузі; основний понятійний апарат технічних текстів; основні теоретичні положення щодо смислових та структурних особливостей термінологічної лексики;
  • вміти: реалізувати принцип компенсації інформації за наявності розбіжностей між граматичними значеннями відповідників, їх семантичним об’ємом; застосовувати лексико-семантичні та граматичні перекладацькі трансформації; перекладати тексти різних функціональних стилів з іноземної мови українською та з української мови іноземною.