Переклад фахових текстів

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Назаркевич Х. Я.Інн51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Інн51Мдоцент Назаркевич Х. Я.

Опис курсу

Мета – об’єктом навчання даного курсу є тексти гуманітарного спрямування, насамперед тексти, що безпосередньо стосуються германістичних студій. Оскільки курс передбачає переклад вибраних текстів найважливіших германістів Європи, результати курсу матимуть ще й практичне значення.

Завдання курсу:

  • ознайомити студентів з найбільш резонансними перекладами з німецькомовних літератур в українськомовному літературному просторі, представити їм творчі портрети видатних перекладачів, вказати на індивідуальні перекладацькі особливості й відмінності;
  • виробити у студентів відчуття стилю в перекладі, розвинути хист критичного й адекватного сприйняття перекладеного тексту, навчити розпізнавати художні методи автора, які становитимуть інваріанти перекладу;
  • на базі теоретичних знань розвивати у студентів творче мислення, яке допоможе їм у випадку власних перекладацьких рішень.

Програмні результати навчання

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

  •  основні ознаки наукового стилю в гуманітаристиці; основи термінології та термінотворення,

вміти:

  • користуватися паралельними текстами для перекладу; здійснювати пошук необхідної інформації в довідкових джерелах та інтернеті;  критично оцінювати власну перекладацьку роботу.

 

 

 

Рекомендована література

  1. Білозерська Л.П., Возненко Н.В., Радецька С.В. Термінологія та переклад. Навч. посібник для студентів філологічного напряму підготовки. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 232 с.
  2. Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення. Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. – Київ: Видавничий дім «КМ Academia», 2000. – 218 с.
  3. Караванський С. Російсько-український словик складної лексики /Святослав Караванський. 2-ге вид, доповн. і випр. Львів: БаК, 2006. – ХIV + 562 c.
  4. Селігей П. Світло і тіні наукового стилю / Пилип Селігей. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. – 627 с.
  5. Handbuch Translation. Zweite, verbesserte Aufl. / Herausgegeben von Mary Snell-Hornby, Hans G. Hönig/ Paul Kußmaul, Peter A. Schmitt. – Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2006. – 434 S

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус