Латинська фразеологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840Інк41Домбровський Р. О.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Латинська фразеологія» є ознайомлення студентів з теорією фразеологізмів у латинській мові, яка включає розгляд основних запропонованих класифікацій фразеологізмів, методів їхнього дослідження, виявлення та виокремлення; розкриття студентам особливостей функціонування фразеологізмів у тексті та характеру їхнього вживання в залежності від функціонального стилю твору.

 Результати навчання:

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: теорію фразеологізмів у латинській мові, фактори, які сприяли і протидіяли утворенню фразеологізмів у латинській мові, класифікації фразеологізмів, які існують у латинській мові, основні лексико-семантичні моделі  латинських фразеологізмів, характер використання фразеологізмів в залежності від функціонального стилю твору;

вміти:

відмежувати латинські  фразеологізми від інших мовних одиниць, визначати лексико-семантичні моделі латинських фразеологізмів на конкретних прикладах, аналізувати особливості використання фразеологізмів окремими авторами.

Рекомендована література

Базова

 1. Мисловська Л. структурно-семантичні особливості латинських фразеологізмів /Леся Мисловська // Іноземна філологія. – 2011. Вип. 122. – С.44-50
 2. Осипов П. Латинська фразеологія . Словник: довідник / П.Осипов. – К.: Академ видав , 2008
 3. Шевченко Г.И. Фразеология античного происхождения в словянских язиках / Г.И. Шевченко  – Минск : БГУ, 2005. – 211 с.
 4. Schonberg O/ Lateinische Phraseologie / O Schonberg// – Heidelberg, 1955

Допоміжна

 1. 1.Бабичев Н.Т. Словарь латинских крилатых выражений /  Н.Т. Бабичев, // Я.М. Боровский; под. Ред Я.М. Боровского . М. – : Русский Язык, 1982. 959 с.
 2. Цимбалюк Ю.В. Латинськы прислів’я і приказки / Ю.В. Цимбалюк. – К Вища школа, 19990 – 436с.

Інфораційні ресурси

 1. The Latin Library: http://www.thelatinlibrary.com (латинські тексти)
 2. Bibliotheca Augustana: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html (тексти)
 3. IntraText Digital Library: http://www.intratext.com/Catalogo/ (тексти + конкорданції)
 4. Perseus Project: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman (тексти, інші матеріали)
 5. Bibliographia Latina selecta: http://mvdpoel.ruhosting.nl/bibliografie/indexgeneralis.htm

Матеріали

Латинська фразеологія (силабус)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму